רשימת קיצורי מקלדת

חברי המועצה

רשימת חברי המועצה 

שם ומשפחה

סיעה

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

יורם שמעון – יו"ר

חי

02-5799977

02-5348500

050-6235500

02-5348593

הפלמ"ח 184

yoramsh@m-zion.org.il

ד"ר איילת מיכאל גייגו

מ"מ וסגנית יו"ר

חי

   

050-7393991

   

ayeletg@hadassah.org.il

חדווה אלחנני – סגנית יו"ר

חי

02-5343424

---

050-7874342

02-5343443

הדרור 40

HEDVAELHANANI49@GMAIL.COM

אירית מרום

חי

   

052-9245678

   

IMarom@madanes.com

אדי מזרחי

חי

   

052-2311602

   

Edimiz60@gmail.com

אריה מלמד

חי

   

054-9266297

   

ArieMelamedYekel@gmail.com

אריה הדר

חי

   

050-5521409

   

arie.hadar@cemex.com

hen.azulay@cemex.com

בן מועלם

חי

   

050-4777737

   

Ben_m@malam.com

אבי חיים- סגן יו"ר

צם

050-4067044

02-5085214

050-4067044

 

הורד 5

avih99@gmail.com

אורית שרף

צם

0722316622

 

0527748086

 

הר כנען 5/5

Sherf1976@gmail.com

רו"ח יגאל ברזני

סד

02-5333141

02-6709501

050-5532435

02-6540132

האורן 55/2

amirm@nioi.gov.il

igalba@nioi.gov.il

רוני שטייניץ-

ץ

0779160093

 

050-5917777

   

ronysteinitz@gmail.com

ronysteinitz@hotmail.com

דובי כדורי

א

   

0523811200

 

הבושם 8

MEVASERETMAN@GMAIL.COM

ד"ר שי בנימין

א

   

0542205058

 

גלבוע 22

shaib@m-zion.org.il

יוסי בן גיגי

כן

 

02-6259333

0525902888

   

yossibgigi@gmail.com