רשימת קיצורי מקלדת

גזברות

גזבר המועצה ששי דקל
עוזרת גזבר עפרה בן נחום
 
שעות קבלת קהל:
ימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 15:30
ניתן לפנות באמצעות טלפון: 02-5348507, 02-5348506
פקס: 02-5348541
לתיאום פגישה עם גזבר המועצה, ימי ג' בשעות 16:00 – 18:00 בתיאום מראש.
גזברות המועצה אחראית על הניהול הכספי והתקציבי של המועצה. הגזברות נותנת שירות לכל עובדי המועצה על כל מחלקותיה, בכל הנושאים התקציביים והכספיים, וכן נותנת שירות ומענה לכל הספקים, קבלנים ונותני שירותים למועצה. הגזברות אחראית על תקציב המועצה, הכנתו וניהולו. בנוסף, הגזברות בקשר רציף עם כל משרדי הממשלה בנושא תקצוב לפעילות שוטפת ומימון פרויקטים וכן באחריותה ניהול חשבונות הבנקים של המועצה.
גזבר המועצה ממונה על מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת הגביה, מדור רכש ואספקה ומדור שכר.
 
פירוט מטלות המחלקה:
קווי אשראי – בנקים: טיפול ומעקב יומיומי בכל הבנקים עפ"י האשראי המאושר, פירעון המחאות. מעקב אחר המחאות דחויות, טיפול בקבלת הלוואות מול משרד הפנים והבנק המממן את ההלוואה.
תזרים מזומנים: הכנת תזרים מזומנים על בסיס יומי, המאפשר ביצוע תשלומים בהתאם, כמו כן הכנת תזרים מוזמנים חודשי עפ"י נתוני הכנסות, הוצאות, פירעון הלוואות ונתוני גביה - נתונים אלה מאפשרים בדיקה והכנת תרחישים כספיים מבעוד מועד.
תשלומי ספקים: טיפול בפקודות זיכוי, הוצאת תשלומים עפ"י תנאי תשלום ועפ"י אפשרויות תזרים המזומנים, מענה לכל פניה של ספק בעניין תשלום.
מעקב תב"רים (תקציבים בלתי רגילים): שיתוף פעולה עם כל המחלקות הרלוונטיות החל מהוצאת בקשות למענקי פיתוח ועד למימוש המענק, מעקב אחר ביצוע והתקדמות עבודות בכל הפרויקטים, כמו כן הגשת חשבונות למשרדי ממשלה ולגופים המממנים לקבלת הכספים בהתאם.
קרנות השתלמות וקופות גמל: ניהול התשלומים ומעקב אחר כל הקרנות וקופות הגמל של העובדים.
הכנת משכורות - חשבת השכר: הכנת שכר העובדים והפנסיונרים על כל המשתמע מכך.