רשימת קיצורי מקלדת

חניות נכים במבנה מגורים

חניות נכים במבנה מגורים
בהתאם לתקנות (בתוקף משנת 2010) בנושא חניות נכים למבנה מגורים,
נדרש לתכנן את מערך החניות בהתאם לתקנה.
הגדרה למבנה מגורים:"אגף" – חלק מבניין שיש בו 6 יחידות דיור או יותר שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף; "בניין מגורים חדש" – בניין או חלק מבניין, שיש בו 6 יחידות דיור או יותר, שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י' בחשוון התשס"ז (1 בנובמבר 2006);