רשימת קיצורי מקלדת

תוכנית המתאר מבשרת ציון

תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון יצאה לדרך

תכנית המתאר למבשרת ציון הינה הזדמנות לחשוב מחדש על הישוב, כיווני התפתחותו, האופי ואיכות החיים של תושביו. לתהליך זה שותפים כל התושבים הרוצים ומוכנים לקחת חלק בגיבוש תמונת העתיד הרצויה, בלימוד התהליכים והבעיות ובהתוויית כיווני התפתחות רצויים.
 
תכנית המתאר, הינה מסמך סטטוטורי המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים בכל הנושאים, בעלי היבט פיסי באזור העיר, לטווח של כ- 20 השנים הבאות. התכנית, קובעת סוגיות מכריעות בעתידה של העיר כמו: גודל האוכלוסייה העתידי, אופי הבינוי – צפיפות וגובה הבנייה, היכן וכמה שטחי תעסוקה, ייעודי קרקע לתחומים שונים ביניהם מוסדות ציבור, תחבורה, מגורים ומסחר. סוגיות בעלות משמעויות נרחבות המשפיעות השפעה ישירה על איכות חייהם של תושבי הישוב ועל אופיו.
 
צוות מקצועי רחב בראשות אדריכלית עדנה לרמן, יחד עם הנהלת המועצה והעומד בראשה מר יורם שמעון החלו את עבודתם בתחילת שנת 2015. בשלב הראשון למד הצוות את תמונת המצב של היישוב. בשלב הנוכחי מתגבשת תמונת העתיד הרצויה של מבשרת ציון.
 
תכנית המתאר של מבשרת ציון מלווה בהליך שיתוף ציבור וזאת על מנת לאפשר לקבוצות ולבודדים בציבור לקחת חלק בתהליך ובכך להפוך מגורם מושפע לגורם משפיע. שיתוף הציבור נעשה כבר מהשלבים הראשונים ומלווה את התכנית בשלביה השונים. עד כה התקיימו 7 קבוצות מיקוד, בהן השתתפו כ- 100 תושבים וביום 29.4.15 התקיים מפגש ציבורי רחב בו נידונו יעדי התוכנית וסוגיות שונות הנוגעות לעיצוב העתידי של מבשרת.
 
הופקדה תכנית מתאר כוללנית ליישוב מבשרת ציון, מס' 152-0406082 ניתן לעיין במסמכי התכנית בלינק המצ"ב: https://goo.gl/6whaAj 
 
מצורפים מסמכים לעיון הציבור:
 
  
נספח מס' 11 תיירות
 
תכנית מתאר מבשרת ציון: חזון, קווים מנחים לתמונת עתיד, מטרות ויעדים