רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת הנדסה

 מהנדסת המועצה טלי - הירש  שרמן | talihs@m-zion.org.il
 הנדסאית תכנון ואחראית נכסים  אתי רחמים
 הנדסאית רישוי ופיקוח פרויקטים מאיה ביטון
 מזכירת מחלקת הנדסה  מירי ראובני
 
 
שעות קבלת קהל:
 
קבלת קהל: א+ה 8:30-11:00 בתאום מראש .
 
פגישה עם מהנדסת המועצה בתיאום טלפוני מראש.
טל': 02-5348509 
 
מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי בתכנון ובפיתוח של מבשרת ציון, בפני המחלקה אתגרים תכנוניים ופרויקטים רבים בעלי השפעה רבתי על אופי היישוב בעתיד ועל איכות ורווחת חיי התושבים.
 

מטרות מחלקת ההנדסה:

1. קידום הליכים תכנוניים להשגת מטרות הנהלת היישוב במסגרת תכניות מתאר ארציות ותכניות תכנון עיר.
2. קידום פרויקטים ציבוריים, מבני ציבור.
3. פיתוח תשתיות קיימות.
4. מתן שירות מקצועי ויעיל לתושבים וגורמי חוץ, בכל תחומי אחריות המחלקה.
 

היתרי בניה:

• בקשות להיתרי בניה ניתנות ע"י הועדה המקומית המרחבית לתכנון ובניה "הראל".
• לקבלת מידע תכנוני בנושאי בקשות להיתרי בניה – ניתן לפנות לועדת "הראל".
 
דרכי התקשרות עם ועדת "הראל" – טל': 02-5333125/6 , פקס: 02-5333124 , רח' החוצבים 2 מבשרת ציון.
 
מסמך דרישות להגשת תכניות היתרי בנייה, נספחי תנועה וחניה - לחץ כאן