רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת השרות הפסיכולוגי החינוכי

צוות השרות הפסיכולוגי מחויב באופן מוחלט לשמירה על סודיות וחיסיון מידע הנמסר בעל פה ובכתב.

מהו השרות הפסיכולוגי - החינוכי?
השרות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) של מבשרת ציון נותן שרות לילדים הלומדים ביישוב, להוריהם ולמערכת החינוך היישובית בגני הילדים ובבתי-הספר. השרות ניתן החל מגני חובה עד סוף חטיבת ביניים.
השרות הפסיכולוגי הוא גוף מקצועי שתפקידו לסייע למערכת החינוך.
השרות הפסיכולוגי עוסק הן בהקניית כלי ההתמודדות למערכת החינוכית והן בהתערבויות למען הפרט והמשפחה.
בשרות הפסיכולוגי עובדים בעיקר פסיכולוגים-חינוכיים והם פועלים במסגרות החינוך השונות, גני הילדים ובתי- הספר.
עבודתו של השרות הפסיכולוגי מבוססת על תפיסה אקולוגית-סביבתית, שביסודה האמונה שהסביבה האנושית בתוכה ילדים גדלים, הינה משמעותית ביותר הן לאיתור קשייהם והן לסיוע ותמיכה בתהליכי ההתפתחות שלהם.
 

מהן מטרותיו של השרות הפסיכולוגי?

מטרותיו הינן לקדם את התפתחותם ורווחתם הנפשית של ילדים ובני נוער וכן לסייע במימוש הפוטנציאל הרגשי, החברתי והקוגניטיבי במערכות העיקריות בהן הם פועלים: המערכת המשפחתית, המערכת החברתית ומערכת החינוך.
 

מהו תפקיד הפסיכולוג - החינוכי?

לסייע לאחראים לחינוך הילדים במסגרות החינוך ביצירת סביבות תומכות ומעודדות
התפתחות ורווחה נפשית וכן לטפל ישירות בילדים ובמשפחות ובאוכלוסיות בסיכון.
 

למי מיועד השרות הפסיכולוגי? 

* לתלמידים במסגרות החינוך השונות ביישוב.
* להורים ולמשפחות.
* לאנשי החינוך העובדים במערכת החינוך ולקובעי המדיניות בהחלטות המכוונות לטובת הילד
ולקידום רווחתו הנפשית.
 

במה מטפל הפסיכולוג - החינוכי?

* סוגיות התפתחותיות נורמטיביות.
* אבחון בשלות ילדי גן מחובה לכיתה א'.
* קשיי למידה, תפיסה וחשיבה בקרב תלמידים.
* לקויות התפתחותיות ופיזיות של ילדים ובני נוער.
* קשיים רגשיים, התנהגותיים וחברתיים של תלמידים.
* מצבי לחץ, משבר ואסון בקרב תלמידים, הורים וקהילה.
 

מהם סוגי ההתערבות של הפסיכולוג?

* איתור ואבחון ברמת הפרט (תלמידים) וברמת הקבוצה (צוות, כיתה, קבוצה).
* ייעוץ פרטני להורים ולאנשי חינוך.
* הדרכה קבוצתית להורים ולאנשי חינוך.
* התערבות טיפולית פרטנית וקבוצתית במצבי משבר, אסון וחירום, כולל התערבות קהילתית.
 

כיצד פונים לשרות הפסיכולוגי?

* בדרך כלל הפניה לפסיכולוג, הפועל במסגרות החינוך השונות, מגיעה באמצעות:
המורה / היועצת / גורם חינוכי וטיפולי אחר.
 
* ניתן לפנות גם ישירות טלפונית למזכירות התחנה בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00
לקביעת פגישה עם פסיכולוג – מס' הטל': 02-9664445 , מס' הפקס: 02-5702155.
 
* דואר אלקטרוני: ronitg@m-zion.org.il