רשימת קיצורי מקלדת

מרכזים קהילתיים – חוגים

מינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט

יו"ר מינהל חינוך, תרבות נוער וספורט: יהורם לוי

מחלקת תרבות, נוער וספורט (תנ"ס):

מחלקת תנ"ס מהווה חלק ממינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט. המחלקה מופקדת על נושא החינוך הבלתי פורמאלי ומעניקה שירותי תרבות, נוער, ספורט, מוסיקה, אומנות, תרבות תורנית, אירועים, טקסים ופרויקטים קהילתיים.
 

יחידות המחלקה ומוקדי פעילות:

מנהל מחלקת תרבות, נוער וספורט (תנ"ס) – יהורם לוי
02-5348515/4
פקס: 02-5348568
מנהל מרכז תרבות וקהילה מעוז ציון – יורם ששון 02-5349755/6/7 פקס: 02-5349753
מרכז קהילתי מבשרת (רח' רקפת) 02-5349766/1 פקס: 02-5349762
מרכז פיס קהילתי (רח' יסמין) 02-5349767/777 פקס: 02-5349763
רכז כספים וגביה – שולי רומי 02-5348587 פקס: 02-5348568
מנהלת הספרייה הציבורית – אורלי פורת 02-5349788/9 פקס: 02-5349789
מנהל המוסיקון - קונסרבטוריון למוסיקה (ביה"ס מולדת) – יזהר קרשון 02-5336123 פקס: 02-5330122