רשימת קיצורי מקלדת

אגף החירום והביטחון

מנהל האגף  אליק מגורי כהן
עוזרת מנהל האגף  ענת דביר
קב"ט מוסדות חינוך  דוד אסולין
 
שעות קבלת קהל
ימים ב', ג' ו-ה' בין השעות 08:00 – 15:00
ניתן לפנות באמצעות טלפון: 02-5348579, 02-5348582
פקס: 02-5348581
במקרה חירום – יש לפנות לתחנת הראל – 02-5339200
 
אודות האגף
ייעוד מחלקת הביטחון לרכז את כלל פעילויות הביטחון בשטח המוניציפאלי של מבשרת ציון.
 
מגוון הפעילויות והמשימות הוא רחב ומתבטא בנושאים הבאים:
 • איגום כוחות הביטחון, החירום וההצלה לכדי פורום אחיד ומתואם.
 • אבטחת מוסדות החינוך.
 • אבטחת טקסים ואירועים עירוניים כדוגמת אירועי יום העצמאות, יום הזיכרון, אירועי פורים וכו'.
 • הפעלת שיטור עירוני במתן מענה לאירועים: ביטחון, הקמות רעש, מניעת גניבות רכוש, וונדליזם וכו'.
 • טיפול במערכות אזעקה ולחצני מצוקה.
 • אחריות על מקלטים ציבוריים.
 • יחסי גומלין עם המשטרה לשיפור שירות המשטרה וסיוע לכוחות המשטרה והמשמר האזרחי.
 • ריכוז נושא מל"ח (משק לשעת חירום) בעירייה, הכנת גורמי המועצה למצבי חירום בכדי לתת מענה לצרכים המתהווים בעיתות חירום.
 • הפעלת מערך מתנדבי ביטחון.
 • תיאום וקשר עם משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד הביטחון, החינוך, הפנים, ביטחון פנים, רווחה וכו'.
 
פעילות אגף הביטחון
אבטחת מוסדות חינוך (מוס"ח)
 • הרחבת שת"פ בין אגף הביטחון במשרד החינוך ובין משטרת ישראל במגמה להעלות ולשפר את רמת האבטחה במוס"ח.
 • דרישה להגדלת שמירה באשכולות גני ילדים ובבתי ספר, הגברת שיתוף פעולה עם קב"ט המחוז למשטרת ישראל.
 • שותפות בקביעת תקני שמירה/אבטחה.
 • מיגון במוס"ח – גידור, לחצני מצוקה, חיבור למוקד.
 • היערכות מוס"ח בהתאם להתרחשויות ואירועים בכל הקשור לטיולים ופעילות חוץ בית ספרית.
 • הטמעת תיק הביטחון המוסדי.
 • הכנת תיקי שטח לשע"ח בכל בתי הספר וגני הילדים, לרבות מצבי חירום.
 • ביצוע פיקוח על הדרכת הביטחון – כולל מסיבות סיום בבתי ספר.
 
שעת חירום
 • מעקב על ביצוע חוזרי המנכ"ל
 • הכשרת סגל הוראה, מגישי עזרה ראשונה.
 • בדיקת השלמת ציוד חירום במקלטים/מרחבים מוגנים.
 • ביצוע השתלמויות עזרה ראשונה לצוותי עזרה ראשונה.
 • הדרכת "חינוך לחירום" ע"י חיילות מדריכות לשעת חירום.
 
הגברת מוכנות מערכת החינוך לשע"ח ע"י:
 • ביצוע ירידה למקלטים.
 • ביצוע תרגיל רעידת אדמה (פינוי המוסד).
 • ביצוע תרגיל שריפה.
 • ביצוע תרגיל התגוננות ארצי במוסדות חינוך.
 • הדרכת עבטי"ם (עוזרי ביטחון במוס"ח)
 • ביצוע ביקורות קמ"ח (קצין מוס"ח פיקוד העורף ביום התרגיל) משותפת.
 • צופרים לשעת חירום.
 
פעילות בתחום מוסדות החינוך
סיורי בוקר במוסדות החינוך
 • ביקורות יומיות למאבטחים.
 • אחריות על שיבוץ מאבטחים.
 • קשר רציף עם מנהלי בתי הספר והגננות.
 • ביצוע סיורי בוקר בבתי הספר בהתאם לתכנית עבודה שבועית.
 • וידוא שמירה של חברת האבטחה על בתי הספר.
 • קיום סריקות (לגילוי חפצים חשודים, פריצות).
 • ביצוע ביקורות תקופתיות בבתי הספר ובגני הילדים.
 • בדיקת תקינותם של מתקני ביטחון ואמצעי ביטחון במוסדות החינוך כגון: כיבוי אש, עזרה ראשונה, נשק וכו'.
 
תרגילי חירום בבתי הספר
 • תרגילי ערנות – ביצוע תרגילי ערנות בבתי הספר ובכלל זה הנחת מטען דמי לצורך בחינת זמן תגובה של המאבטח ושל המוסד, וזאת בתיאום עם תחנת המשטרה.
 • תרגיל פינוי – ביצוע תרגילי פינוי של בתי הספר.
 • תרגיל ירידה למקלטים.
 • הכנת המוסד החינוכי לתרגיל הארצי.
 
אימונים, הדרכות וטיולים
 • אימון והדרכה בנשק – הכנה והעברת אימוני ירי למורים כולל ארגון הציוד המתאים (כלי נשק ומטווח),
 • אספקת נשק למורים ולגננות.
 • בדיקת טיולים לפני יציאתם – פיקוח על טיולים במוסדות החינוך וסיוע במתן אישורי החברה לתיאום טיולים. הכנת דוחות ביקורות בהתאם לממצאים בשטח בדבר רמת הביטחון במוסדות החינוך ועדכון הממונים.
 • הדרכות נוהל חפץ חשוד.
 • הדרכות לפני יציאת משלחות לחו"ל.
 • שיתוף פעולה עם גורמי ביטחון, משרד החינוך, משטרה, צה"ל, משרדי ממשלה שונים.
 
תחומי אחריות עיקריים בתחום הביטחון העירוני
 • אגף הביטחון העירוני מרכזת את תחום ביטחון מוסדות החינוך בפרט והביטחון העירוני בכלל.
 • ריכוז ועדות הביטחון של הרשות המקומית.
 • הפעלה וקביעת סדר יום לדיונים של ועדת הביטחון העירונית.
 • ביצוע פעילויות והתארגנות בתחום הביטחון והחירום העירוני.
 • ריכוז ועדת המל"ח המקומית (מל"ח - משק לשעת חירום) ופיקוח על הפעלתה המסודרת של הועדה.
 • תחום מל"ח ופס"ח (פס"ח – פינוי סעד חללים).
 • ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום וביטחון כלפי משרדי הממשלה, צה"ל, משטרת ישראל, מל"ח, פס"ח וגורמים נוספים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות המקומית.
 • קישור ותיאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי חירום ברשות המקומית.
 • קישור, תיאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות המקומית בנושאי חירום וביטחון.
 
מוסדות חינוך
 • פיקוח והגברת המודעות הביטחונית במוסדות החינוך בהתאם למדיניות הרשות המקומית, משטרת ישראל, משרד החינוך.
 • אחראית לביטחון השוטף במוסדות החינוך.
 • אחראית לקיום תרגילי חירום בבתי הספר.
 • אחראית לקיום אימונים והדרכות למורים ולתלמידי בתי הספר ולאבטחת טיולים מאורגנים.
 • דואגת לשיפור אמצעי המיגון במוסדות החינוך (גידור, כיבוי אש, עזרה ראשונה, אבטחה).
 
מל"ח – משק לשעת חירום
 • ריכוז הכנת תכנית המל"ח השנתית בתיאום עם רמ"ט מל"ח מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות.
 • ריכוז ביצוע התכנית שאושרה ותוקצבה ע"י רכישת ציוד, הקמת מחסנים ומרכזי הפעלה.
 • טיפול בריתוק כוח אדם ורכב בתיאום עם גורמי מל"ח, משרד התמ"ת ומשרד התחבורה.
 • ריכוז ותיאום אחזקת ציוד המל"ח.
 • פיקוח ווידוא שהציוד ישמש לייעודו בלבד.
 
משטרת ישראל
 • קישור ותיאום בין משטרת ישראל לרשות המקומית וייצוג של הרשות המקומית בכל הנושאים המשותפים.
 • קישור ותיאום בין קציני האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת מוסדות ציבור, מיגון מקורות המים ואבטחת מוסדות חינוך.
 • משמר אזרחי (משא"ז) - ריכוז נתונים להכנת תקציב המשא"ז, התקנת בסיסי הפעלת המשא"ז ואחזקתם, מתן סיוע לגיוס מתנדבים למשא"ז.
 • קשר יומי ושוטף עם מפקד התחנה וסגנו.
 
צה"ל
 • קשר בין הרמה המקבילה למרחב של הרשות המקומית (חבל, יקל"ר ומחוז) לבין הרשות המקומית עצמה בכל נושאי החירום והביטחון, ריכוז ותיאום של הכנת תקציב הג"א ומעקב אחר ביצוע התקציב.
 • ריכוז וטיפול במחסני הג"א וערכות מגן.
 
אירועים עירוניים
 • במהלך כל ימות השנה, אגף הביטחון בשיתוף המחלקות העירוניות, מספקת אבטחה לכל האירועים על פי דרישות משטרת ישראל, ובשותפות מלאה איתה.
 • כלל האירועים מאובטחים על ידי מחלקת הביטחון, הן אירועים גדולים והן אירועים קטנים.
ניתן להבחין בין שני סוגי אירועים:
 • אירועים תחת כיפת השמיים – קיים תיאום עם משטרת ישראל לצורך קבלת אישורים, הכנת תכנית אבטחה, הכנת תכנית בטיחות ואישורי בטיחות (ע"י מחלקת הנדסה).
 • אירועים במקומות סגורים – ככלל אין צורך בקבלת אישורים מהמשטרה, אך יש צורך בהכנת תכנית אבטחה ויישומה בעזרת מאבטחים מחברות האבטחה – אחריות הקב"ט.
 
מערך הסיור
מערך הסיור מופעל ע"י אגף הביטחון באמצעות אחת מחברות השמירה.
הסיורים עובדים על פי הצרכים הקיימים ומשתנים על פי הפרמטרים הבאים:
 • איומי פח"ע.
 • רמת הפשיעה.
 • עונות השנה בדגש על חופשות תלמידים.
 
ככלל פועלת הניידת על פי הפירוט הבא:
 • בימי הלימודים – ניידת סיור מוס"ח וניידת שיטור עירוני.
 • בחופשות הקיץ – ניידת שיטור עירוני הפועלת עד חצות ואף מעבר לזה.
 • להלן המשימות המוטלות על סיירי מוקד הביטחון והשיטור העירוני:
 • טיפול באירועים עירוניים (הקמות רעש, וונדליזם ושריפות).
 • סיורי מניעה למניעת פשיעה וזאת על פי מיפוי פשיעה.
 • סיורים לאבטחת אירועים.
 • סיורי מניעה בבתי ספר ומוסדות ציבור כולל כל מתקני העירייה המחוברים למוקד העירוני (באמצעות חברת אבטחה).
 • תגובה ללחצני מצוקה ומערכות אזעקה (באמצעות חברת אבטחה).
 
מצלמות אבטחה ברחבי היישוב – מוקד רואה
להלן רשימת האתרים בהם מותקנות מצלמות האבטחה ופירוט השטחים המצולמים:
1. בניין המועצה המקומית והחניה.
2. כיכר המעוזים – מצלמות את הכיכר עצמה.
3. כיכר הכבשים – מצלמות את הנעשה בגן המשחקים ומבט לכיכר קדמוניות.
4. כיכר חלילים – מצלמות את הכיכר עצמה.
5. מתנ"ס מבשרת ירושלים – מצלמות את שביל הכניסה, מסדרון ראשי, כיכר סמוכה ורח' זהבית.
6. מתנ"ס מעוז ציון – מצלמות את המעבר לספריה, שביל כניסה, מסדרון, חדר מבוא, פינה צפונית ושער כניסה חוצבים.
7. מרכז הפיס הקהילתי – מצלמות את הכניסה הראשית, מסדרון, שני צידי המגרש מבפנים ורחבת כניסה.
8. בית ספר השלום – מצלמות את המגרשים, גן אקולוגי, רחבת כניסה, שער ראשי, חממה, מגרש צפוני.
9. בית ספר מולדת – מצלמות את הכניסה הראשית, מסדרון ראשי, מגרש משחקים, כניסה מוזיקון, חצר אחורית.
10. בית ספר הדרור – מצלמות את מסדרון הכניסה, רחבה קדמית, מגרשים, פינת החי, שער ראשי וכיכר פסגות.
11. בית ספר חטיבת הביניים – מצלמות את מגרשי הספורט האחוריים ושער כניסה ראשי.
12. שכונה י"א (עין חמד) – מצלמות את הכניסה לשכונה והפארק העליון.
13. גן אלירז - ברחוב החצב פינת שמעון, בגן עצמו.
14. כיכר אבני חן – סמוך לגן הילדים צופה אל הכיכר.
15. מחלף הראל - ביציאה ממבשרת לכיוון השפלה.
16. צומת הקניון – ביציאה מרחוב היסמין ומשדרות הראל לכיוון דרום (מעוז ציון).
 
הערה: המידע המוקלט במצלמות מצוי באתר מאובטח ונגיש רק לבעלי תפקידים שהוסמכו בחוק.