רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת הנהלת חשבונות

 מנהל חשבונות  יגאל שמואלי
מנהלת חשבונות  איילה אבלחק
מנהל חשבונותאלכס
 
שעות פעילות:
ימים א' – ה' בין השעות 08:00 – 15:30
ניתן לפנות באמצעות טלפון: 02-5348533, 02-5348536, 02-5348538
פקס: 02-5348575
 
מחלקת הנהלת חשבונות אחראית לניהול ספרי החשבונות של המועצה, ניהול כספי ובקרה ע"פ חוק.
המחלקה היא חלק מאגף הגזברות ברשות, ונמנית עם אותן מחלקות הנותנות בעיקר שירותי פנים, עזרה ותמיכה למחלקות המועצה הנותנות שירות ישיר לתושב.
הנהלת החשבונות אינה נמצאת באור הזרקורים ועושה במלאכה מאחורי הקלעים.
 
תפקיד המחלקה
ניהול ספרי החשבונות של המועצה ע"פ חוק.
 
תקציב רגיל
תקציב רגיל הינו תקציב שמוגבל לשנת כספים.
שנה שתחילתה ב- 1.1 וסיומה ב - 31.12.
המחלקה אחראית לניהול ובקרת הפעילות הכספית השוטפת השנתית במסגרת התקציב המאושר במליאת המועצה.
 
ניהול התקציב הרגיל
 • ליווי וקליטה ממוחשבת של התקציב הרגיל המאושר במליאת המועצה.
 • רישום ביצוע ומעקב אחר כל הכנסות הרשות המקומית ממשרדי ממשלה, מוסדות ציבור, בתי ספר, גני ילדים, תושבים ועוד.
 • רישום ביצוע ומעקב אחר כל הוצאות הרשות המקומית בפעולותיה השונות מול מוסדות, קבלנים, ספקים ונותני שירותים למיניהם, בנקים, הלוואות וכד'.
 • בקרה ובדיקת ביצוע של כל הכנסות והוצאות הרשות המקומית מול התקציב הרגיל ביחס לתקופת הביצוע היחסית והשנתית.
 • התאמות – מול ספקים, בנקים, משרדי ממשלה, מוסדות ועוד.
 
תקציב בלתי רגיל (תב"ר)
תקציב רב שנתי, תקציב המלווה פרויקט מתחילתו ועד סופו, ללא קשר לשנת כספים.
 
ניהול התקציב הבלתי רגיל
 • פתיחת תב"רים ואישורם ע"י הממונה על המחוז במשרד הפנים.
 • רישום הכנסות והוצאות בתב"ר.
 • בקרת ביצוע והתאמות הכנסות והוצאות: בהכנסות - מול משרדי ממשלה, מוסדות ואחרים, בהוצאות - מול קבלנים, ספקים נותני שירותים ובנקים.
פירעון מלוות
ניהול הלוואות הרשות:
 • לטווח קצר - בתקציב השנתי הרגיל.
 • לטווח ארוך - עומס מלוות (נומינלי וריאלי).
 
הכנת דוחות
 • הכנת דוחות רבעוניים.
 • הכנת מאזנים שנתיים.
 
ביקורת
 • ביקורת פנים - מבקר המועצה.
 • ביקורת חוץ - רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים.