רשימת קיצורי מקלדת

הצהרת בעל/ת עסק או חנות לפני הפעלתה

הצהרת בעל/ת עסק או חנות לפני הפעלתה

"בהתאם לתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון מס' 5), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות")
 
על בעל חנות או עסק המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות להגיש למועצה לפני תחילת הפעלת החנות או העסק הצהרה לפיה הוא עומד בדרישות המפורטות בתקנות וזאת טרם פתיחת העסק הבאים:
 
1. ציוד מידע ותקשורת;
2. ציוד אודיו ווידאו;
3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;
4. טקסטיל לבית;
5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית;
6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;
7. רהיטים;
8. מוצרי חשמל וגז ביתיים;
9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;
10. חפצי תרבות ופנאי;
11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה;
12. ציוד ספורט ואופניים;
13. כלי נגינה;
14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;
15. אבזרים רפואיים;
16. מכבסה;
17. מתפרה;
18. סנדלרייה.

לחצו על הקישור לעיון ומילוי ההצהרה

הפיקוח יוודא קיום עמידת העסקים בתנאים האמורים.