רשימת קיצורי מקלדת

ווטרינריה

חיסוני כלבת
יום חיסון הכלבת הוא יום שלישי בין השעות 14:30-18:00
עלות חיסון צריך לבדוק מול המחלקה הוטרינרית
בטל: 025348558