רשימת קיצורי מקלדת

מחזור

המודעות לאיכות הסביבה הולכת וגדלה בארץ ובעולם.
אוכלוסיית הישוב מצטיינת באכפתיות ומעורבות לשיפור הסביבה והנוף.
להלן פירוט של הפעולות שנוקטת מחלקת התפעול בנושא המחזור:
 
נייר וקרטון
גזם גרוטאות
פחים כתומים – הפרדה במקור
מיכלי זכוכית
פסולת אלקטרונית
 
1. נייר וקרטונים
פוזרו בישוב מתקנים לאיסוף נייר ומתקנים לריכוז קרטונים. החומר הנאסף ע"י קבלן חיצוני מהווה מרכיב בתהליך ייצור מוצרי ניר ומוצרים נוספים.
 
2. פלסטיק
הפלסטיק כידוע מתפרק אחרי מאות שנים והטמנתו בקרקע מהווה פגיעה קשה.
מאידך ניתן למחזרו ולחסוך בהוצאות ייצור מוצרים שונים ומגוונים. מבשרת ציון הייתה בין הרשויות הראשונות בארץ במחזור הפלסטיק.
פוזרו בישוב מתקנים הנאספים ע"י קבלן חיצוני.
 
3. גזם עצים
העץ הוא חומר אורגני ההופך עם הזמן לרקבובית . הרקבובית היא דשן אורגני המעשירה את הקרקע בחומרים החיוניים לצומח.
איסוף הגזם מבוצע ביחד עם איסוף הגרוטאות ע"י קבלן. באתר מיון מבוצעת הפרדת הגזם משאר הפסולת. גזם מרוסק לשבבים ומשמש לדשן אורגני ולצרכים נוספים.