רשימת קיצורי מקלדת

פינוי גזם וגרוטאות

טבלת פינוי גזם וגרוטאות - חלוקה לפי ימים

יוםאיזורהערות
ראשוןשכונות: א', ב', ד', ה', ו'
שנישכונות: ג',יא', נוף הריםיש להוציא את הגזם
שלישי
מעוז ציון א', מעוז ציון ב'
ערב קודם ליום הפינוי
רביעירכס חלילים, מרכז קליטה
חמישימבשרת הותיקה כולל שכונה ט' 

 

מיקום נקודות לאיסוף גזם וגרוטאות

שכונהכתובתהערות
איסמין 2עמדה ליד מסתור מפעל הפיס
ארחוב ביל"ומסתור אשפה
אמול יסמין 15יסמין פינת נצח ישראל
אמול יסמין 29ליד תחנת אוטובוס צד ימין
אבין יסמין 61 ל 63
בסימטה
אפינת מבוא יערהיסמין פינת מבוא יערה
אנהר פרת פינת יסמין 
אקרן היסוד בכניסהליד מסתור אשפה
אקרן היסוד ביציאה ליד מספר 6ליד מסתור אשפה
אליד יסמין 93צמוד למדרגות שמובילות לנהר פרת
אאודם 23ליד עמוד התאורה הראשון משמאל
איסמין ליד גן יסמין מול מבוא טללים 
אמבוא טללים בכניסה למגרש כדורגל
צד ימין
אמבוא נעמה מול בית 26בגן ציבורי ליד הסלעייה
איסמין בכניסה ליוסף חיים עד מספר 9הנקודה ביסמין
אמיוסף חיים 9 ליציאה לרחוב נוריתליד מתקן נייר אמניר
אשבי ציון 15ביציאה מששת הימים ליד שבי ציון 16
אמבוא אגוזליד מסתור האשפה הימני
אשבי ציון 7ליד גן המשחקים בכניסה למבוא ערמון
במבוא ערמוןברחבה ליד תיבות הדואר
בששת הימים 2 עד 8פינת מבוא דובדבן
ב
ששת הימים 20
ליד מסתור אשפה
דמול זמיר 5מתחילת זמיר פינת מבוא חוגלה
דמול זמיר 15ליד מתקני מחזור
דבכניסה לזמיר 8 - 10צד ימין ליד מסתור אשפה
דזמיר 16 - 18ליד מסתור אשפה מול 33
דזמיר מול 41ליד עגלות אשפה
דזמיר 55- 57ליד שטח חום שייך למועצה
דזמיר לפני מספר 30 שביל ציבורימדרגות המובילות למבוא חוגלה צד ימין
ד
הדרור 66-68
 
דהדרור 58-60לייד מתקן מחזור נייר
דהדרור 52-54ליד מתקן מחזור בקבוקים ליד תחנת אוטובוס
דהדרור 40-42ליד מתקן מחזור בקבוקים
דהדרור 35 פינת סנונית צד ימיןליד מתקן נייר ירוק
דסנונית 17 
דבין עפרוני 9- 11ליד מתקן מחזור אשפה
דליד עפרוני 3ליד מתקן מחזור
דמול עפרוני 4 
דסנונית פינת דוכיפתמסתור אשפה
ד
ליד סנונית 4
ליד מתקן מחזור בקבוקים
דמול סנונית 1ליד מתקן מחזור נייר
דבין דרור 18 - 20 
דבין הדרור 12 - 14ליד מתקן מחזור
דהדרור 7
מול הדרור 6
דהדרור 2 פינת ששת הימיםליד מתקני המחזור
ה-וארבל מול 34ליד מתקני מחזור מעון ויצ"ו
ה-וארבל מול 17ליד הגן ציבורי
ה-וארבל 5 
ה-וארבל מול תיבות הדוארסמוך לגן הילדים
ה-ומול תבור 5ליד מסתור פחים
ה-ומול תבור 9ליד מתקני מחזור
ה-ותבור 6- 8 
ה-וליד תבור 24מול גן ארבל ברחוב ארבל
ה-וכרמל 62ליד מתקן בקבוקים
ה-וכרמל 50 
ה-וכרמל 38 
ה-וכרמל 32ליד מתקני מחזור גן ציבורי
ה-וכרמל 5ליד מסתור פחים
ה-ומול גלבוע 9כניסה לגן ציבורי
ה-וגלבוע 27צמוד לשטח ציבורי
ה-וגלבוע 16 אצמוד לגדר
ה-וגלבוע 47צמוד לפילר בזק
ה-וגלבוע מול 32צמוד לשצ"פ
ה-ומירון מול 10צמוד למיכל מחזור
ה-ומירון מול 20ליד לוח מודעות
ה-ומירון פינת הר כנען 
ה-ומירון 36ברחבת החנייה
ה-והר כנען פינת עצמון 
ה-וסוף רחוב הר כנעןבחנייה
ה-וחרמון ליד ביהכנ"סצמוד למסתור אשפה בי"ס הדרור
ה-וככר אבני חןצמוד למתקני מחזור
רכס חלילים שכונה חענבר מול 6צמוד לשצ"פ
רכס חלילים שכונה חפטדה 2צמוד לת"ט
רכס חלילים שכונה חנופך 2צמוד למסתור אשפה
רכס חלילים שכונה חשבו 2צמוד למסתור אשפה
רכס חלילים שכונה חאחלמה 2צמוד למסתור אשפה
רכס חלילים שכונה חתרשיש 2צמוד למסתור אשפה
רכס חלילים שכונה חמול הכניסה לרחוב מרגליתצמוד למתקן גיחון
רכס חלילים שכונה חברקת 73צמוד למסתור אשפה
רכס חלילים שכונה חטופזסוף הרחוב בחנייה
רכס חלילים שכונה חישפהסוף הרחוב בחנייה
רכס חלילים שכונה חברקת 1 גן ציבוריצמוד למכלי מחזור
רכס חלילים שכונה חאופל מול 7צמוד לת"ט
י"א עין חמדבושם בכניסהליד ת"ט
י"א עין חמד
בושם 35בכניסה לגן ליד ת"צ
י"א עין חמדהמורסוף הרחוב
י"א עין חמדבושם 3בית ראשון
י"א עין חמדמול בושם 10בכניסה לגן ציבורי
מעוז ציון בראשונים 101מסתור אשפה בכניסה לרחוב
מעוז ציון בראשונים 109 ליד גן הילדיםמסתור אשפה ליד גן הילדים
מעוז ציון בראשונים 15ליד ראשונים 15
מעוז ציון בראשונים 27ליד ראשונים 27
מעוז ציון בקרן קיימת ליד 7ליד מספר 5-7 פחי אשפה
מעוז ציון בקרן קיימת 29מול 29 צד ימין
מעוז ציון בקרן קיימת 39מול 39
מעוז ציון במעלה הקסטל ליד מעון בית דודליד מעון בית דוד
מעוז ציון בפלמ"ח 22פלמ"ח 22
מעוז ציון בפלמ"ח 30פלמ"ח 30 צמוד לגדר
מעוז ציון בפלמ"ח 40פלמ"ח 40
מעוז ציון בפלמ"ח 46פלמ"ח 46 צד ימין
מעוז ציון בפלמ"ח 62פלמ"ח 62 צד ימין ליד מסתור פחים
מעוז ציון בשחרור 9שחרור 9 ליד הסלעים
מעוז ציון בשחרור 13שחרור 13 ליד הפחים
מעוז ציון בשחרור 25ליד הסלעייה של סמי דוגה 25
מעוז ציון בנתיב הפורציםבחנייה בסוף
מעוז ציון בפלמ"ח מול 94צמוד לשצ"פ
מעוז ציון בפלמ"ח פינת מבצע נחשוןצמוד לגן ציבורי
מעוז ציון במשלטסוף הרחוב
מעוז ציון בעין חמדבכניסה לרחוב
מעוז ציון בפלמ"ח 109צמוד למקלט
מעוז ציון במבצע קדש 4ביהכנ"ס ישורון
מעוז ציון א'רחבת חיכון הראלחנייה ליד פחי אשפה
מעוז ציון א'הכרמים 37ליד פחי אשפה
מעוז ציון א'הזיתליד גן משחקים
מעוז ציון א'הבוסתנים 4פינת תיכון הראל
מעוז ציון א'אפרסק מצפה הבירהליד מתקן מחזור
מעוז ציון א'מוצא הקטנהליד מתקן אשפה
שכ' ג'האלהחורשת אורנים
שכ' ג'הצברחורשת אורנים
שכ' ותיקההורדליד מתקן אשפה
שכ' ותיקההשושנה 41ליד מתקן מיחזור
שכ' ותיקההשושנה 53ליד מתקן מיחזור
שכ' ותיקהסעדיה גאוןמתקן בקבוקים
שכ' ותיקהפרי מגדיםמתקן אשפה