רשימת קיצורי מקלדת

הסעות

זכאות לחינוך מיוחד אינה מחייבת מתן שירותי הסעה, הזכאות להסעה נגזרת על פי זכאות לחינוך המיוחד (חוזר מנכ"ל 3 ארגון ומינהל 3.3 הסעות).
 
קריטריונים מחוזר מנכ"ל .
 
תלמידי חינוך מיוחד הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה וליווי ללא קשר להגבלת מרחק (מגיל 3-21 ):
• תלמידים עם פיגור קשה /עמוק וסיעודי.
• משותק מוחין ובעלי נכויות פיזיות קשות.
• PDD /אוטיסטים.
• בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש.
• תלמידים בעלי פיגור בינוני רב בעייתי.
• תלמידים בעלי פיגור בינוני מורכב.
 
תפקידים וזכאות (חוזר מנכ"ל עד/1 ב, 2014 – נספח ב' ).