רשימת קיצורי מקלדת

שילוב במסגרת החינוך הרגיל

שילוב ילד עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוך רגיל.

חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת החינוך הרגיל, בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים מיוחדים כמו עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירות פסיכולוגי, שירותים פרא-רפואיים, או כל שירות אחר שיקבע על פי הצורך).
 
שעות השילוב ניתנות רק לילדים מגיל 5 ומעלה. תוספת זו, המכונה תוכנית שילוב, תותאם לצרכיו של הילד, בהתחשב בסוג הלקות, בתפקוד ובגיל.
 
וועדת שילוב - הא וועדה מקצועית הפועלת מתוקף חוק החינוך המיוחד התשמ"ח – 1988, תיקון מס' 7 (תשס"ג – 2002 ),וועדת השילוב היא גורם המוסמך לקבוע את זכאותו של ילד לקבל תמיכה וסיוע מוגברים במוסד חינוך רגיל במסגרת תכנית השילוב.
 

סוגי סיוע לתלמידים בחינוך הרגיל:

1. סיוע דיפרנציאלי
2. סיוע רפואי
סיוע רפואי:
מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד במסגרות חינוכיות רגילות, תוך קבלת סיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני חיים.
 
הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:
א. קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה. תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה לעצמאותו בטיפול:
1. מתן חמצן
2. שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
3. צנרת שלפוחית השתן
4. הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
5. ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין
 
ב. קריטריונים להקצעת סייעת רפואית לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מידיי הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית של רופא מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה ילדים, נוירולוג ילדים וכו' ). בשל שינויים במצב הרפואי של התלמיד חוות הדעת של הרופא המומחה צריכה להיות מעודכנת בטווח שלא יעלה על 6 חודשים מיום הגשת הבקשה.
 
להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:
אלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך הרפואי כמסכנת חיים למזונות הבאים:
חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים בלבד.
אפילפסיה כללית – (GTC ), אפילפסיה מיוקלונית שלא מאוזנת , כלומר יותר מ-2 התקפים בחודש, מטרת הסיוע היא להשגחה למניעת נפילה.
הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
 
סיוע דיפרנציאלי: תלמיד מגיל 3 שלומד במסגרת החינוך הרגיל – במוסד מוכר ובעלי לקות מורכבות רשאים להגיש בקשה לבדיקת זכאות להקצאת סייעת מלווה.
 
זכאות לתמיכה של סייעת במסגרת תוכנית השילוב נקבעת על – פי סוג הלקות של התלמיד ורמת התפקוד של התלמיד.
 
סוגי הלקויות שבגינן אפשר לאשר תמיכה של סייעת הן:
1. שיתוק מוחין (CP ) ונכות פיזית קשה .
2. עיוורון או לקות ראיה.
3. אוטיזם
4. פיגור בינוני
5. הפרעה נפשית
6. תסמונות ומחלות נדירות המחייבות השגחה מתמדת.
 
הזכאות לתמיכה של סייעת נבדקת מחדש בכל שנת לימודים
 

רישום לגנים רגילים:

א. ילדים המסיימים גן עיכוב התפתחותי/שפתי/תקשורתי ומיועדים לגן חינוך רגיל בהמלצת וחתימת פסיכולוג הגן ובהסכמת ההורים, הגננת תעביר למחלקת חינוך ולהורים את האישור החתום בנושא זה.
 
ההורה מוזמן להגיע עם האישור למחלקת חינוך ולבצע רישום לגן חינוך רגיל, ילדם זכאי לוועדת שילוב אשר תדון בעניינו לגננת שיח או לסייעת על רקע תקשורתי (השיבוץ נעשה על ידי מנהלת מדור גני ילדים).
 
ילדים הממשיכים בגנים מיוחדים הרישום לגביהם מתבצע במהלך חודש
מאי –יוני במחלקת חינוך.