רשימת קיצורי מקלדת

רישום תלמידים למסגרת חינוך מיוחד ללא ההשמה.

הורים לילד עם לקות קשה, יכולים לבקש לרשום אותו למסגרת לחינוך מיוחד ללא צורך בוועדת ההשמה.
 
בקשת ההורים צריכה להסתמך על חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע המאשרת כי לילד יש לקות משמעותית ביותר, כאשר אין ספק שמקומו במוסד לחינוך מיוחד ולא ניתן לשלבו במוסד חינוך שאינו חינוך מיוחד.