רשימת קיצורי מקלדת

השמה במסגרת לחינוך המיוחד

השמה במסגרת לחינוך המיוחד:

ועדת ההשמה היא הפורום הקבוע את זכאותו של ילד עם צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד.
דיון בוועדת השמה מתקיים לאחר שמסגרת חינוכית ,גן או בי"ס, מיצתה את כל האפשרויות לסייע לתמיד באמצעים העומדים לראשותה, כולל קבלת עזרה מסל השילוב.
 
הרכב הוועדה: יו"ר וועדה נציג רשות, נציג השירות הפסיכולוגי ונציגת פיקוח של משרד החינוך.
הזכאות נשמרת לשלוש שנים, בסיומם מקיימים דיון נוסף הבודק האם עדין יש צורך בזכאות.
אין אפשרות להבטיח שיבוץ במהלך ועדת ההשמה.
 
ערעור על החלטת וועדת ההשמה- ערר מנומק בכתב יש להגיש ליו"ר ועדת הערר תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה של ועדת ההשמה.
 
הבקשה צריכה לכלול את הפרטים הללו:
שם הילד, מס' ת. ז. שם המסגרת החינוכית שממנה הוא הופנה לוועדת ההשמה, שם הישוב בו הוא מתגורר, שם הישוב בו הוא לומד והעתק הודעות ההחלטה של ועדת ההשמה כפי שנמסרה להורים.
 
הוועדה רשאית:
• לקבל את הערר ולדחות את החלטת ועדת ההשמה.
• להחזיר את הערר לוועדת ההשמה דיון נוסף, עם הוראות או בלעדיהן.
• לדחות את הערר.
 
החלטת ועדת הערר היא סופית.
 

חשוב לדעת:

• העברת ילדים מסוג אחד של מסגרת חינוך המיוחד לסוג אחר של מסגרת חינוך מיוחד, מחייבת החלטה של ועדת השמה, וכמו כן גם מעבר מגן חינוך מיוחד לבית ספר חינוך מיוחד.
 
• ועדת ההשמה אינה דנה בהעברת ילדים מהחינוך המיוחד אל החינוך הרגיל. ההחלטה על המעבר תתקבל ע"י הצוות הבין מקצועי של המוסד שהתלמיד לומד בו, על בסיס חוות דעת חינוכית, פסיכולוגית ומקצועית אחרת – בתיאום עם רשות החינוך המקומית, והיא מותנית בהסכמה בכתב של ההורים.
 

שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד:

ועדת שיבוץ השייכת לרשות המקומית אחראית לשיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד.
הוועדה מורכבת ממנהל רשות החינוך המקומית או נציג מטעמו (הוא יושב ראש הוועדה), נציג הפיקוח על החינוך המיוחד, מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי או נציג מטעמו.
 
הוועדה תחליט על מסגרת חינוכית בה ישובצו ילדים שהופנו לחינוך המיוחד מוועדת ההשמה, תדון בעברת ילדים בין מסגרת החינוך המיוחד שבתחום הרשות המקומית, או תחליט על הפניית תלמיד שלא נמצאה עבורו מסגרת חינוכית מתאימה בתחומי הרשות מקומית לרשות אחרת.