רשימת קיצורי מקלדת

חינוך לגלאי עד שלוש

חינוך לגלאי עד שלוש

פעוטות עד גיל 3 אינם נכללים בחוק החינוך מיוחד, עם זאת הורים מעוניינים לקבל סיוע ממשלתי בהשמה ילדם בגילאים אלה, יוכלו לקבל סיוע זה דרך משרד הרווחה באמצעות הלשכות לשירותים חברתיים.
 
אפשרות נוספת העומדת בפני חלק מהילדים עם צרכים מיוחדים, הינה השמה במעון יום שיקומי במעונות אלו ניתן טיפול שיקומי אינטנסיבי במותאם לצרכי הילד.
 

מעונות יום שיקומיים:

מעונות היום שיקומיים פועלים מתוקף "חוק מעונות שיקומיים" (והתש"ס- 2000 ) המבטא הכרה בנחיצותה של התערבות טיפולית מוקדמת אצל פעוטות עם מוגבלות, והבנה כי הטיפול הניתן לפעוט בשנותיו הראשונות הוא בעל חשיבות מכרעת להתפתחותו בעתיד.
 
מי זכאי? הילד מגיל שנה עד שלוש העונים לקריטריונים הבאים:
• הילד מקבל גמלת נכה מביטוח לאומי.
• הילד אובחן ע"י ועדת אבחון של השירות לטיפול באדם עם מוגבלות השכלית התפתחותית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.
• גורם מוסמך מטעם משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים חברתיים או מטעם המכון להתפתחות הילד קבע כי הילד זקוק למעון יום שיקומי.
 
החל מגיל 3 האחריות על חינוך ילדים עם צרכים מיוחדים עוברת למשרד החינוך, המעניק את שירותיו באמצעות מחלקות החינוך ברשויות המקומיות. בשלב זה האפשרויות החינוכיות נעות מלימודים במסגרת שילוב בחינוך הרגיל או השמה בחינוך המיוחד.