רשימת קיצורי מקלדת

דרכי קשר ושעות קבלה

חיפוש

מחלקה שם דואר אלקטרוני טלפון ישיר שעות מענה טלפוני
ראש המועצה יורם שמעון
שלח מייל ל lishka@m-zion.org.il
02-5348500/1
מנכ"ל המועצה תמיר פרץ 02-5348500/3 נייד 050-5858614
מהנדסת המועצה טלי הירש- שרמן
שלח מייל ל talihs@m-zion.org.il
02-5348508
מבקר המועצה עו"ד מני בלילוס
שלח מייל ל menyb@m-zion.org.il
משאבי אנוש 02-5348535
גזברות ששי דקל
שלח מייל ל sassid@m-zion.org.il
02-5348506/7
גביה נורית כהן
שלח מייל ל nuritc@m-zion.org.il
02-5348544
שירותים חברתיים שגית שניידר קונץ
שלח מייל ל sagitshk@m-zion.org.il
02-5349781
ביטחון אליק מגורי כהן
שלח מייל ל elikmc@m-zion.org.il
02-5348582