רשימת קיצורי מקלדת

דוחות ביקורת

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח מבקר המועצה לשנת 2021 מועצה המקומית מבשרת ציון
2.
מבקרת המועצה דו"ח שנתי לשנת 2016
3.
מבקרת המועצה דו"ח שנתי לשנת 2015
4.
מבקרת המועצה דו"ח שנתי לשנים 2013/2014
5.
מבקרת המועצה דו"ח שנתי לשנת 2012