רשימת קיצורי מקלדת

דוחות תלונות ציבור

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב לשנת 2016
2.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב לשנת 2015
3.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב שנת 2014
4.
הממונה על תלונות הציבור - דין וחשבון לתושב שנת 2013