רשימת קיצורי מקלדת

חברת הגביה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח תקופתי לשירותי גביה 2023
2.
אמות מידה לשירות במועצה
22/02/2024 00:00:00
3.
בירור תלונות נגד חברת הגביה
4.
אישור העסקת עובדי חברת הגבייה MGROUP