רשימת קיצורי מקלדת

תקנות לשעת חירום

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות)(תיקון מס 3) - משאל טלפוני
2.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)תיקון מס 3 התשפא