רשימת קיצורי מקלדת

יום הזיכרון ויום העצמאות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עמצאות עודד בורלא הביאה טלי צוקרמן
2.
סיפור על יעל בחג העצמאות לישראל
3.
ילד עצמאי בבית
4.
יום העצמאות תכנון שבועי ללמידה מרחוק - 1
5.
יום העצמאות תכנון שבועי ללמידה מרחוק
6.
חוברת ליום העצמאות לגני ילדים
7.
הבית שלנו סיפור ליום העצמאות
8.
משחק אני ישראלי
9.
מה שייך ליום העצמאות
10.
ימי זיכרון בגן
11.
חוברת עבודה - יום העצמאות