רשימת קיצורי מקלדת

ועדת כספים

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

 
 

רו"ח יגאל ברזני

יו"ר

02-5333141

02-6709501

050-5532435

0506284119-אילן

02-6540132

האורן 55/2

amirm@nioi.gov.il

igalba@nioi.gov.il

 

יוסי אביב

מ"מ יו"ר

  

0505783167

  

Aviv534@gmail.com

 

אריה מלמד

חבר

  

054-9266297

  

ariemelamedyekel@gmail.com

 

אירית מרום

חברה

  

052-9245678

  

IMarom@madanes.com

 

חדווה אלחנני

חי

02-5343424

---

050-7874342

02-5343443

הדרור 40

HEDVAELHANANI49@GMAIL.COM

 

אבי חיים

חבר

050-4067044

02-5085214

050-4067044

 

הורד 5

avih99@gmail.com

 

ליאור אגאי

נציג ציבור

  

0506208550

  

lior.agay@gmail.com

 

יאיר טל

נציג ציבור

  

0506207345

  

yair@aprent.co.il

 

גבי אלחנני

נציג ציבור

  

0546150029

 

הדרור 40

'gabielhanani@gmail.com'

 

משה אשר

נציג ציבור

  

0506209135

  

asher-m@zahav.net.il

 

עו"ד שחר פדה

   

0528791272

  

padeh@lawyer.org.il

 

יוסי גרשוני

נציג מועצה

  

0508296494

  

yossig@m-zion.org.il

 

יהודית שמעון

נציגת מועצה

  

0545692130

  

yodits@m-zion.org.il

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה