רשימת קיצורי מקלדת

ועדת תחבורה

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

אבי חיים

יו"ר

050-4067044

02-5085214

050-4067044

 

הורד 5

avih99@gmail.com

דובי כדורי

מ"מ יו"ר

  

0523811200

 

הבושם 8

MEVASERETMAN@GMAIL.COM

ד"ר איילת מיכאל גייגו

חברה

  

050-7393991

  

ayeletg@hadassah.org.il

לאה סבן

נציגת מועצה

  

0528605606

  

leahs@m-zion.org.il

מיכל דרוויש

נציגת מועצה

  

0528380784

  

MichalD@m-zion.org.il

אבי פדר

נציג ציבור

  

0525605410

  

avfeder@gmail.com

רחלי יפת

נציגת ציבור

  

0508281100

  

'racheli.yefet@gmail.com

מאיר איילון

נציג ציבור

  

0547717123

  

beprotect@gmail.com

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה