רשימת קיצורי מקלדת

הוועדה למעמד האישה

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

אירית מרום

יו"ר

  

052-9245678

  

IMarom@madanes.com

חדווה אלחנני

חברה

  

050-7393991

  

ayeletg@hadassah.org.il

אורית שרף

חברה

0722316622

 

0527748086

 

הר כנען 5/5

Sherf1976@gmail.com

מיכל סייבל דראל

נציגת ציבור

  

0506216948

  

maabeldarel@gmail.com

רחל נגר

נציגת ציבור

  

0502070380

  

Nrachel4@walla.com

טל דה לנגה

נציגת ציבור

  

0528717351

  

delange.tal@gmail.com

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה