רשימת קיצורי מקלדת

וועדה לקידום מעמד הילד

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

דובי כדורי

יו"ר

  

0523811200

 

הבושם 8

MEVASERETMAN@GMAIL.COM

מורן מור יוסף

נציגת ציבור

  

0524288543

  

Moren.nehmami@gmail.com

טל דה לנגה

נציגת ציבור

  

0528717351

  

delange.tal@gmail.com

עדי בן יאיר יוסף

נציגת ציבור

  

0523610961

  

adi@byylae.com

רות לוין

נציגת ציבור

  

0545883698

  

lewinruth@gmail.com

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה