רשימת קיצורי מקלדת

ועדת מכרזים

שם ומשפחה

סיעה

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

בן מועלם

חבר

  

050-4777737

  

  Ben_m@malam.com

ד"ר איילת מיכאל גייגו

חברה

  

050-7393991

  

 ayeletg@hadassah.org.il

אבי חיים

חבר

050-4067044

02-5085214

050-4067044

 

הורד 5

 avih99@gmail.com

אריה הדר

חבר

  

050-5521409

  

arie.hadar@cemex.com

 hen.azulay@cemex.com

אירית מרום

חברה

  

052-9245678

  

IMarom@madanes.com

דובי כדוריחבר  0523811200
  MEVASERETMAN@GMAIL.COM
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה