רשימת קיצורי מקלדת

ועדת רווחה, גימלאים ונגישות מבנים

דובי כדורי | יו"ר | 0523811200 | הבושם 8 | MEVASERETMAN@GMAIL.COM
רוקסנה פלד | מ"מ יו"ר | 0544534774 | COMPACTROX@GMAIL.COM
חדווה אלחנני | חברה | 02-5343424 | 050-7874342 | 02-5343443 | הדרור 40 | HEDVAELHANANI49@GMAIL.COM
חני אילוז כרמל | חברה | 0507422434 | hanecarmel@gmail.com |
אבי טל | חבר | 0543322433 | Avi3322433@gmail.com
אהובה לסקוב | חברה | 0524529206 | Laskov111@yahoo.com
חיה מיכאל | נציגת ציבור | 0506473787 | noya4all@gmail.com
אלי יעקב | נציג ציבור | 0506205602 | elyahuya@csc.gov.il
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקל ועדת גמלאים אפריל 2018
13/06/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת גמלאים ספטמבר 2018
13/06/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת גמלאים מרץ 2018
13/06/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת גמלאים יוני 2018
13/06/2019 00:00:00
5.
סיכום ועדת גמלאים מתאריך 12.12.2018
13/06/2019 00:00:00