רשימת קיצורי מקלדת

ועדת איכות הסביבה

ד"ר שי בנימין | יו"ר | 0542205058 | גלבוע 22 | shai@benjamin.net
אורית שרף | חברה | 0722316622 | 0527748086 | 0527748086 | הר כנען 5/5 | Sherf1976@gmail.com
אבי חיים | צם | |050-4067044 | 02-5085214 | 050-4067044 | הורד 5 | avih99@gmail.com
עופר מזרחי | נציג ציבור | 0504977759 | oferyarden@gmail.com
אביבה קוגוס | נציגת ציבור | 0523653576 | Aviva.kogus@gmail.com
יהונתן היימן – נציג הארגונים הסביבתיים | 0523298432 | jonathan.heyman@gmail.com
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 1 מיום - 18.2.19
18/02/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת איכות הסביבה 2 מיום 1.5.19
01/05/2019 00:00:00