רשימת קיצורי מקלדת

ועדת ספורט

יוסי בן גיגי | יו"ר | 0525902888 | yossibgigi@gmail.com
גבי אלחנני | מ"מ יו"ר | 0546750029 | gabielhanani@gmail.com
אורית שרף | חברה | 0722316622 | 0527748086 | הר כנען 5/5 | Sherf1976@gmail.com
אריה הדר | חבר | 050-5521409 | arie.hadar@cemex.com | hen.azulay@cemex.com
מורן מור יוסף | נציגת ציבור | 0524288543 | Moren.nehmami@gmail.com
צביקה ששון | נציג ציבור | 0549005069
 
שלום דוד | נציג ציבור | 0524627274 | Shalomdavid1906@gmail.com
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת ספורט – 15.1.2019
15/02/2019 00:00:00