רשימת קיצורי מקלדת

ועדת משק לשעת חירום

שם ומשפחה

תפקיד

טלפון בבית

טלפון בעבודה

נייד

פקס

כתובת

דואר אלקטרוני

אדי מזרחי

יו"ר

  

050-2311602

  

Edimiz60@gmail.com

אריה מלמד

מ"מ

  

054-9266297

  

ariemelamedyekel@gmail.com

ד"ר איילת מיכאל גייגו

חברה

  

050-7393991

  

ayeletg@hadassah.org.il

 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדה מספר 1' 2018
28/01/2018 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדה מספר 2' 2018
19/03/2018 12:00:00
3.
פרוטוקול ועדה מספר 3' 2018
24/04/2018 12:00:00