רשימת קיצורי מקלדת

טפסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס השלמת תנאים להיתר - מעודכן
2.
דרישות המועצה לקבלת היתר-חדש
3.
המלצה לטופס 4 – דרישות המו"מ מבשרת ציון דף מידע
4.
מדיניות חניה מבשרת ציון
5.
מדיניות התקנת מקומות חניה
6.
נוהל הקצאת מקום חניה שמור לרכב נכה
24/01/2023 00:00:00
7.
טופס המלצה לקבלת טופס 4
8.
מדיניות חנייה
15/05/2019 00:00:00
9.
קובץ התקנון