רשימת קיצורי מקלדת

וועדת השלושה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 11.9.2023 התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני/שקועי קרקע שק/12/2023
13/09/2023 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 29.8.2023 התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב וסככות במסגרת מכרז מש24/2022/
03/09/2023 00:00:00
13/09/2023 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 17.7.2023 התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי כח אדם זמני כאז/12/2022
18/07/2023 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 14.6.2023 התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז ליסינג תפעולי לת/25/2022
15/06/2023 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 9.5.2023 התקשרות למתן שירותי ניהול ופיקוח מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים מכרז הס/8/2022
10/05/2023 00:00:00
6.
ועדת שלושה - בחירת משכל כחברה מנהלת להתקשרות מכרז כח אדם זמני-22.2.2023
22/02/2023 00:00:00
7.
ועדת שלושה - מכרז משכל תמרור ושילוט-עדכון 1.2.2023 (003)
02/02/2023 00:00:00
8.
ועדת שלושה - שירות הגנת סייבר 1.2.2023-בחירת משכל כחברה מנהלת
02/02/2023 00:00:00
9.
ועדת שלושה - מכרז משכל תמרור ושילוט-עדכון 1.2.2023
02/02/2023 00:00:00
10.
ועדת שלושה - הקמה אחזקה ושיקום תשתיות 1.2.2023-בחירת משכל כחברה מנהלת
02/02/2023 00:00:00
11.
ועדת שלושה - בחירת משכל כחברה מנהלת 16.11.2022
17/11/2022 00:00:00
12.
ועדת שלושה - בחירת משכל לניהול ופיקוח מכרז גזם
04/08/2002 12:00:00
13.
ועדת השלושה - שירות והתקנת סככות
20/02/2020 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבה מיום 17.12.19 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול פיקוח
17/12/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול ועדת שלושה 29.10.19 הזמנת רכב שיטור עירוני
30/10/2019 00:00:00
16.
ועדת השלושה התקשרות למתן שירותי אבטחה ושמירה
25/08/2019 00:00:00
17.
התקשרות למן שירותי אבטחה ושמירה
13/08/2019 00:00:00
18.
התקשרות מכרז מתקני משחק
12/08/2019 00:00:00
19.
הקמת גן ציבורי ברחוב הסנונית וסמטת דוכיפת
08/08/2019 00:00:00
20.
מכרז מס' 13/19 איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פרק גזם
07/08/2019 00:00:00
21.
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
04/07/2019 00:00:00
22.
התקשרות עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח למכרז אבטחה ושמירה
25/06/2019 00:00:00
23.
ועדת שלושה שירותי ניקיון
14/03/2019 00:00:00
24.
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
19/02/2019 00:00:00
25.
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מיום 4.2.18
26.
פרוטוקול ישיבה מתאריך ה 31.7.2018
27.
ועדת השלושה החלטה על התקשורת לשירותי ניהול ופיקול