רשימת קיצורי מקלדת

טפסים להורדה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הוראת קבע לחיוב חשבון בנק
2.
הוראת קבע לחיוב אשראי