רשימת קיצורי מקלדת

דרושים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס שאלון אישי
01/01/2025 12:00:00
2.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 07-2024 רופא/ה וטרינר/ית רשותי
10/04/2023 00:00:00
3.
מכרז פנימי/חיצוני 05-2024 מנהל/ת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
21/03/2024 00:00:00
4.
מכרז פנימי/חיצוני 16/2024 עו"ס טיפול באלימות במשפחה- גברים וילדים
21/03/2024 00:00:00
5.
מכרז פנימי/חיצוני 15/2024 עו"ס טיפול באלימות במשפחה – נשים וילדים
21/03/2024 00:00:00
6.
מכרז פנימי/ חיצוני 13/2024 פקח/ית מסייע/ת במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
21/03/2024 00:00:00
7.
מכרז פנימי חיצוני 12-2024 עובד/ת סוציאלי/ת כוללני
21/03/2024 00:00:00
8.
מכרז -פנימי/חיצוני 11-2024 עובד/ת סוציאלי/ת קהילה
21/03/2024 00:00:00
9.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 10-2024 מרכז/ת מתנדבים ברשות המקומית
21/03/2024 00:00:00
10.
פנימי /חיצוני מספר 09-2024 עובד-ת סוציאלי-ת נוער וצעירים במצוקה
21/03/2024 00:00:00
11.
מכרז 08-2024 - עובד-ת סוציאלי-ת עם אופק לסדרי דין
21/03/2024 00:00:00
12.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 03-2024 מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי
21/03/2024 00:00:00
13.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 06-2024 מנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
21/03/2024 00:00:00
14.
מכרז חיצוני/פנימי 04-2024 פסיכולוג/ית חינוכי
21/03/2024 00:00:00
15.
מכרז פנימי / חיצוני 14/2024 ספרן/ית מידען בספריה הציבורית
21/03/2024 00:00:00
16.
פנימי/חיצוני 07-2024 רופא/ה וטרינר/ית רשותי
21/03/2024 00:00:00
17.
מכרז פנימי/חיצוני 02/2024 מנהל/ת אגף תפעול
21/03/2024 00:00:00
18.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 01/2024 מילוי מקום מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
29/01/2024 00:00:00
19.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 76/2023 מנהל/ת יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
12/12/2023 00:00:00
20.
מכרז חיצוני/פנימי 75-2023 פסיכולוג/ית חינוכי
12/12/2023 00:00:00
21.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 74-2023 מנהל/ת שירות פסיכולוגי חינוכי
12/12/2023 00:00:00
22.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 71/2023 עו"ס נערה במצוקה
12/12/2023 00:00:00
23.
מכרז פנימי/חיצוני 73/2023 מנהל/ת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
12/12/2023 00:00:00
24.
מכרז 72-2023 - מדריך-ה במועדון יהלומים
12/12/2023 00:00:00
25.
מכרז 70-2023 - עוס טיפול באלימות במשפחה
12/12/2023 00:00:00
26.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 69/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
15/11/2023 00:00:00
27.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 68/2023 מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
11/01/2023 00:00:00
28.
מכרז פנימי / חיצוני 66/2023 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
01/11/2023 00:00:00
29.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 64/2023 מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
01/11/2023 00:00:00
30.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 63-2023 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
01/11/2023 00:00:00
31.
מכרז חיצוני/פנימי 67-2023 פסיכולוג חינוכי
11/01/2023 00:00:00
32.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 65-2023 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
01/11/2023 00:00:00
33.
מכרז פנימי מספר 62/2023 מזכירה בלשכת מנכ"ל המועצה
11/09/2023 00:00:00
34.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 61/2023 מרכז מתנדבים ברשות המקומית
11/09/2023 00:00:00
35.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 60-2023 מלווה הסעות לפעוטות עם מוגבלות
11/09/2023 00:00:00
36.
מכרז פנימי/חיצוני 56/2023 עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
11/09/2023 00:00:00
37.
מכרז פנימי חיצוני 49/2023 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
11/09/2023 00:00:00
38.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 37-2023 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
11/09/2023 00:00:00
39.
מכרז חיצוני/פנימי 34-2023 פסיכולוג חינוכי
11/09/2023 00:00:00
40.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 25/2023 מרכז תוכנית נתיבים להורות-20 נפשות- גיל חביון (יסודי
11/09/2023 00:00:00
41.
תומכות חינוך בגני הילדים של המועצה
07/09/2023 15:43:00
21/09/2023 12:00:00
42.
תומכות חינוך אישיות (רפואיות, צמדות)
07/09/2023 15:40:00
21/09/2023 12:00:00
43.
מכרז - 37-2023 מנהל השרות הפסיכולוגי
21/08/2023 00:00:00
44.
מכרז פנימי/חיצוני 56/2023 עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
21/08/2023 00:00:00
45.
מכרז פנימי/חיצוני 52/2023 מנהל/ת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
21/08/2023 00:00:00
46.
מכרז פנימי חיצוני 49/2023 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
21/08/2023 00:00:00
47.
מכרז פנימי / חיצוני מכרז 38/2023 מנהל מרכזים קהילתיים
21/08/2023 00:00:00
48.
מכרז חיצוני/פנימי 34-2023 פסיכולוג חינוכי
21/08/2023 00:00:00
49.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 25/2023 מרכז תוכנית נתיבים להורות-20 נפשות- גיל חביון (יסודי)
21/08/2023 00:00:00
50.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 59/2023 מדריך מוגנות לבית ספר יסודי ועל יסודי
14/08/2023 00:00:00
51.
מכרז פנימי/חיצוני 58/2023 מדריך במועדונית
14/08/2023 00:00:00
52.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 47-2023 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
13/08/2023 00:00:00
53.
מכרז פנימי/חיצוני 57/2023 מנהל יישובי למאבק באלימות סמים ואלכוהול
01/08/2023 00:00:00
54.
מכרז פנימי/חיצוני 56/2023 עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
01/08/2023 00:00:00
55.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 55/2023 עובד/ת סוציאלי/ת מועדוניות
01/08/2023 00:00:00
56.
מכרז פנימי חיצוני 49/2023 עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
01/08/2023 00:00:00
57.
מכרז פנימי/חיצוני 42/2023 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
01/08/2023 00:00:00
58.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 39/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
01/08/2023 00:00:00
59.
מכרז פנימי/חיצוני מכרז 38/2023 מנהל מרכזים קהילתיים
01/08/2023 00:00:00
60.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 37-2023 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
01/08/2023 00:00:00
61.
מכרז חיצוני/פנימי 34-2023 פסיכולוג חינוכי
01/08/2023 00:00:00
62.
54/2023 מנהל/ת מחלקת חינוך הקדם יסודי
26/07/2023 00:00:00
63.
מכרז 53-2023 - מנהל-ת מחלקת נוער וצעירים
24/07/2023 00:00:00
64.
מכרז 52-2023 - מנהל-ת יחידת הגיל הרך - לידה עד שלוש
24/07/2023 00:00:00
65.
מכרז 51-2023 - מנהל יחידת קידום ורישוי עסקים ברשות המקומית
24/07/2023 00:00:00
66.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 50/2023 מזכיר/ה באגף הרווחה ושירותים חברתיים
20/07/2023 00:00:00
67.
מכרז פנימי / חיצוני מכרז 38/2023 מנהל מרכזים קהילתיים
17/07/2023 00:00:00
68.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 39/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
17/07/2023 00:00:00
69.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 37-2023 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
17/07/2023 00:00:00
70.
מכרז פנימי/ חיצוני 42/2023 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
17/07/2023 00:00:00
71.
דרושים - סייעות רפואיות וסייעות צמודות
16/07/2023 00:00:00
72.
דרושים סייעים-ות לגננת בגני הילדים של המועצה
16/07/2023 00:00:00
73.
מכרז 49-2023 עובד סוציאלי עם אופק לסדרי דין
13/07/2023 00:00:00
74.
מכרז 47-2023 - קצין ביקור סדיר 50% משרה
13/07/2023 00:00:00
75.
מכרז 33-2023 - קצין ביקור סדיר 100% משרה
13/07/2023 00:00:00
76.
מכרז - 34-2023 - פסיכולוגי חינוכי
13/07/2023 00:00:00
77.
-מכרז 46-2023 - מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
13/07/2023 00:00:00
78.
מכרז 22-2023 - עובד סוציאלי-ת משפחות
13/07/2023 00:00:00
79.
מכרז 48-2023 - מנהל-ת תוכנית רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
13/07/2023 00:00:00
31/07/2023 15:00:00
80.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 44/2023 מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
06/07/2023 00:00:00
81.
מכרז פנימי/חיצוני 43/2023 סייע כיתתי בחינוך המיוחד
29/06/2023 00:00:00
82.
מכרז פנימי/ חיצוני 42/2023 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
29/06/2023 00:00:00
83.
מכרז פנימי/חיצוני 41/2023 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
29/06/2023 00:00:00
84.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 39/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
29/06/2023 00:00:00
85.
מכרז פנימי / חיצוני מכרז 38/2023 מנהל מרכזים קהילתיים
29/06/2023 00:00:00
86.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 37-2023 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
29/06/2023 00:00:00
87.
מכרז המשך 24-2023 - מנהל מחלקת חינוך הקדם יסודי
21/06/2023 00:00:00
88.
מכרז 29-2023 - מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
21/06/2023 00:00:00
89.
מכרז 30-2023 - קצין ביקור סדיר 50% משרה
21/06/2023 00:00:00
90.
מכרז 31-2023 - מנהל אגף תפעול
21/06/2023 00:00:00
91.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 02/2023 מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
14/06/2023 00:00:00
92.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מס' 1/2023 לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף
13/06/2023 00:00:00
93.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 08/2023 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת מחלקת חינוך
13/06/2023 00:00:00
94.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 25/2023 מרכז תוכנית נתיבים להורות-20 נפשות- גיל חביון (יסודי)
13/06/2023 00:00:00
95.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 16/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
13/06/2023 00:00:00
96.
מכרז המשך פנימי / חיצוני מכרז 56/2022 מנהל מרכזים קהילתיים
13/06/2023 00:00:00
97.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 45/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
13/06/2023 00:00:00
98.
מכרז פנימי/חיצוני 28/2023 עובד/ת סוציאלי/ת משפחות
08/06/2023 00:00:00
99.
מכרז המשך 24-2023 - מנהל מחלקת חינוך הקדם יסודי
05/06/2023 00:00:00
100.
מכרז פומבי לבחירת מנהל/ת תיכון הראל לשנת הלימודים תשפ"ד
04/06/2023 00:00:00
101.
מכרז פנימי /חיצוני מספר 25/2023 מרכז תוכנית נתיבים להורות- 20 נפשות- גיל חביון(יסודי)
29/05/2023 00:00:00
102.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 26/2023 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
29/05/2023 00:00:00
103.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 60/2022 מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
29/05/2023 00:00:00
104.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 53/2022 מנהלת תוכנית רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
29/05/2023 00:00:00
105.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 52/2022 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
29/05/2023 00:00:00
106.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 02/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
29/05/2023 00:00:00
107.
רז המשך פנימי/חיצוני מס' 1/2023 לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף
29/05/2023 00:00:00
108.
מכרז המשך פנימי / חיצוני מספר 45/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
29/05/2023 00:00:00
109.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 16/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
29/05/2023 00:00:00
12/06/2023 00:00:00
110.
מכרז 24-2023 - מנהל מחלקת חינוך הקדם יסודי
09/05/2023 00:00:00
31/05/2023 15:00:00
111.
מכרז 23-2023 -עובד סוציאלי לתחום צרכים מיוחדים
04/05/2023 00:00:00
112.
מכרז 21-2023- עובד סוציאלי עם אופק לסדרי דין - 100%- משרה
04/05/2023 00:00:00
113.
מכרז המשך 03-2023 - עובד סוציאלי נערה במצוקה
04/05/2023 00:00:00
114.
מכרז 22-2023 - עובד סוציאלי-ת משפחות
04/05/2023 00:00:00
115.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 53/2022 מנהלת תוכנית רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
02/05/2023 00:00:00
116.
מכרז המשך פנימי/ חיצוני מספר 45/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
02/05/2023 00:00:00
117.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 02/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
02/05/2023 00:00:00
118.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 17-2023 קצין ביקור סדיר (קב"ס)
02/05/2023 00:00:00
119.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 16/2023 מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
02/05/2023 00:00:00
120.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 08/2023 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת מחלקת חינוך
01/05/2023 00:00:00
15/05/2023 00:00:00
121.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 18/2023 מזכיר/ה בית הספר חמדת השקד
24/04/2023 00:00:00
122.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 53/2022 מנהלת תוכנית רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
16/03/2023 00:00:00
123.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 33/2022 רופא וטרינר רשותי
16/03/2023 00:00:00
124.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 08/2023 לתפקיד סטטוטורי מנהל/ת מחלקת חינוך
16/03/2023 00:00:00
125.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מס' 1/2023 לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף
16/03/2023 00:00:00
126.
מכרז המשך פנימי / חיצוני מכרז 56/2022 מנהל מרכזים קהילתיים
16/03/2023 00:00:00
127.
מכרז המשך פנימי/ חיצוני מספר 45/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
16/03/2023 00:00:00
128.
מרכז 13-2023 - מנהלן- ית בית הספר חמדת השקד
13/03/2023 00:00:00
129.
מכרז פנימי/חיצוני 12/2023 לתפקיד מנהל אגף תפעול
12/03/2023 00:00:00
130.
מועצה מקומית מבשרת ציון ותיכון הראל (ע"ר) מכרז פומבי לבחירת מנהל/ת תיכון הראל לשנת הלימודים תשפ"ד
06/03/2023 00:00:00
131.
מכרז פנימי/חיצוני 11/2023 לתפקיד סגן מנהל אגף תפעול
06/03/2023 00:00:00
132.
מכרז פנימי/חיצוני 10/2023 סייע לימודי חינוכי (סייעת פדגוגית)
06/03/2023 00:00:00
133.
מכרז פנימי/ חיצוני 09/2023 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
06/03/2023 00:00:00
134.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 60/2022 מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
01/03/2023 00:00:00
135.
מכרז המשך פנימי / חיצוני מכרז 56/2022 מנהל מרכזים קהילתיים
01/03/2023 00:00:00
136.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 53/2022 מנהל/ת תוכנית רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
01/03/2023 00:00:00
137.
מכרז המשך מכרז פנימי/חיצוני 52/2022 מנהל/ת יחידת הגיל הרך (לידה עד שלוש)
01/03/2023 00:00:00
138.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 33/2022 רופא וטרינר רשותי
01/03/2023 00:00:00
139.
מכרז המשך פנימי /חיצוני מספר 2/2023 לתפקיד מנהל/ת מחלקת נוער וצעירים
01/03/2023 00:00:00
140.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מס' 1/2023 לתפקיד מנהל מחלקת גנים ונוף
01/03/2023 00:00:00
141.
מכרז המשך פנימי/ חיצוני מספר 45/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
01/03/2023 00:00:00
142.
מכרז 08-2023 - מנהל אגף חינוך
27/02/2023 00:00:00
143.
מכרז 06-2023 עובד נוער וצעירים במצוקה
11/01/2023 00:00:00
144.
מכרז המשך 45-2022 - מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
11/01/2023 00:00:00
145.
מכרז המשך 60-2022 - מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
11/01/2023 00:00:00
146.
מכרז המשך 33-2022 -- רופא וטרינר רשותי
11/01/2023 00:00:00
147.
מכרז 02-2023 מנהל מחלקת נוער וצעירים
11/01/2023 00:00:00
148.
מכרז 04-2023 מדריך ראש צוות
11/01/2023 00:00:00
149.
מכרז 05-2023 - עובד סוציאלי עם אופק לסדרי דין - 50%- משרה
11/01/2023 00:00:00
150.
מרכז המשך -- 23-2022 מרכז נושא שיקום
11/01/2023 00:00:00
151.
מכרז 03-2023 עובד סוציאלי נערה במצוקה
11/01/2023 00:00:00
152.
מכרז מנהל מחלקת גנים ונוף 2023
02/01/2023 00:00:00
153.
מכרז פנימי/חיצוני מספר 60/2022 מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
29/12/2022 00:00:00
154.
‏‏‏‏‏‏‏‏ מרכז המשך -23-2022 מרכז נושא שיקום
22/12/2022 00:00:00
155.
‏‏‏‏מכר 57-2022 עובד סוציאלי עם אופק לסדרי דין - 50% משרה
22/12/2022 00:00:00
156.
‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מכרז 58-2022 - עובדת סוציאלית קהילה
22/12/2022 00:00:00
157.
‏‏מכרז המשך 48-2022 - מרכז מתנדבים ברשות המקומית
22/12/2022 00:00:00
158.
‏‏‏‏מכרז 53-2022 רכז רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
22/12/2022 00:00:00
159.
מכרז 56-2022 - מנהל מרכזים קהילתיים
22/12/2022 00:00:00
160.
מכרז 52-2022 - מנהל-ת יחידת הגיל הרך - לידה עד שלוש
22/12/2022 00:00:00
161.
‏‏‏‏מכרז המשך 49-2022 מלווה עוס
22/12/2022 00:00:00
162.
‏‏‏‏‏‏מכרז המשך 45-2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
22/12/2022 00:00:00
163.
‏‏מכרז המשך 33-2022 - רופא וטרינר רשותי
22/12/2022 00:00:00
164.
מרכז 59-2022 - מנהלן/ית בית הספר חטה"ב
21/12/2022 00:00:00
165.
מכרז פנימי/ חיצוני מספר 55-2022 מלווה הסעות
13/12/2022 00:00:00
166.
דרוש המשך עובד/ת סוציאלי/ת קהילה והתנדבות
28/11/2022 00:00:00
167.
מכרז פנימי/חיצוני 32/2022 מתאם/ת מחשוב בית ספרי/ת – חטה"ב
28/11/2022 00:00:00
168.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 44/2022 סייע כיתתי בחינוך המיוחד
17/11/2022 00:00:00
169.
מכרז המשך פנימי/חיצוני מספר 34/2022 רכז/ת רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
17/11/2022 00:00:00
170.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 33/2022 רופא וטרינר רשותי
17/11/2022 00:00:00
171.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 43/2022 מדריך במועדונית
17/11/2022 00:00:00
172.
מכרז המשך פנימי/ חיצוני מספר 25/2022 מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
17/11/2022 00:00:00
173.
מכרז המשך פנימי/ חיצוני 35/2022 פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני (שיטור עירוני)
17/11/2022 00:00:00
174.
מכרז פנימי / חיצוני מספר 49-2022 מלווה עו"ס
17/11/2022 00:00:00
175.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת קהילה
17/11/2022 00:00:00
176.
דרוש עובד/ת סוציאלי – עם אופק לסדרי דין
17/11/2022 00:00:00
177.
‏‏‏‏‏‏‏‏ מרכז המשך 23-2022 מרכז נושא שיקום
17/11/2022 00:00:00
178.
מכרז פנימי/חיצוני 50/2022 לתפקיד מנהל אגף תפעול
13/11/2022 00:00:00
179.
‏‏מכרז המשך 43-2022 - מדריך במועדונית
06/10/2022 12:00:00
180.
‏‏מכרז המשך 31-2022 - מנהל יחידת צרכים מיוחדים ושירותי פרט
06/10/2022 12:00:00
181.
‏‏מכרז המשך 42-2022 - מנהל מרכזים קהילתיים
06/10/2022 12:00:00
182.
‏‏מכרז המשך 25-2022 - מנהל שירות פסיכולוגי חינוכי
06/10/2022 12:00:00
183.
‏‏-מכרז המשך-- 21-2022- קצין ביקור סדיר 50%
06/10/2022 12:00:00
184.
מכרז 48-2022 - מרכז מתנדבים ברשות המקומית
06/10/2022 12:00:00
185.
מכרז 47-2022 - רכז-ת הסעות
06/10/2022 12:00:00
186.
‏‏מכרז המשך 34-2022 -- רכז רווחה חינוכית ומועדוניות משפחתיות
06/10/2022 12:00:00
187.
דרוש- המשך עובד/ת סוציאלי/ת לזקן
06/10/2022 12:00:00
188.
דרוש עובד/ת סוציאלי/ת קהילה
06/10/2022 12:00:00
189.
מכרז המשך פנימי/חיצוני 23/2022 מספר מרכז נושא שיקום
06/10/2022 12:00:00