רשימת קיצורי מקלדת

בעלי תפקידים

בעלי תפקידים:

ברק מזרחי | מנהל המחלקה
שלום דוד | מדריך מוגנות חטיבת היובל
ראובן טיליס | מדריכת מוגנות חמד"ת השקד
ברק מימון | מדריך מוגנות בי"ס השלום
מאיה סבן | מדריכת מוגנות בי"ס מולדת
אוהד נוה | מדריך מוגנות בי"ס הדרור
נועם יונה | מדריך מוגנות תיכון הראל