רשימת קיצורי מקלדת

מדריכי מוגנות

מדריכי מוגנות

מדריכי המוגנות עובדים בבתי הספר ביישוב ותפקידם להגביר את רצף הנוכחות הבוגרת במרחב הבית ספרי. הם מהווים דמות של "אח בוגר", מודל לחיקוי ואוזן קשבת, הנגישה לתלמידי בית הספר וערה לנעשה עמם.
 
תפקידו של מדריך המוגנות הוא לסייר בכל שטחי בית הספר, לעקוב אחר התרחשותן של תופעות כגון; שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, איומים ובריונות. המדריך פועל על מנת לבלום תופעות של הצקה ופגיעה בתלמידים בזירות אלו. המדריך תומך ומעודד קשר בין התלמידים לבין הצוות החינוכי ולוקח חלק מרכזי בחיבור התלמידים לתכניות החינוך הבלתי-פורמאליות שמציעה הקהילה ומלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים נוטלים חלק.