רשימת קיצורי מקלדת

על התכנית

התוכנית שפותחה על-ידי המשרד לביטחון פנים, החלה לפעול בתחילה כתכנית "עיר ללא אלימות" בקיץ 2010, על רקע התגברות האלימות בחברה הישראלית ופועלת בתחומי החינוך, הפנאי, הרווחה, האכיפה והקהילה, תוך בניית שיתופי פעולה ושותפויות בין גורמים שונים ברשות.
 
קהילה: מניעה והסברה להורים ולכלל הקהילה, הרצאות בנושאי מניעה שונים להורים, קמפיינים יישוביים ושיווק, ימי עיון והכשרת אנשי מקצוע, שת"פ עם גורמי קהילה ביישוב.
 
אכיפה: הקמה ותחזוק מערכים טכנולוגיים (מצלמות), שת"פ עם המשטרה ומחלקת הביטחון.
 
פנאי: נוער במרחב הציבורי, התערבות לנוער בסיכון.
 
טיפול ושיקום: שת"פ עם מחלקת רווחה.
 
חינוך: מדריכי מוגנות בבתי הספר, חינוך חברתי קהילתי, הרצאות וסדנאות בבתי הספר בנושאי מניעת אלימות, בריוניות ברשת, צריכת סמים ואלכוהול ומוגנות מינית.