רשימת קיצורי מקלדת

רישום לבתיה"ס

מידע כללי

מערכת החינוך היסודי במבשרת ציון מורכבת מחמישה בתי ספר שלושה ממלכתיים: מולדת, השלום והדרור. בית ספר ממ"ד חמדת השקד ובית ספר צלילי נועם מוכר שאינו רשמי השייך לזרם החינוך התורני.
 
כל בית ספר מאופיין בתפיסה פדגוגית ייחודית ופועל על מנת לתת מענה דיפרנציאלי, תואם כשרונות ותחומי עניין של תלמידי ביה"ס.
מנהלת אגף החינוך – לימור גור – 054-9645488  limorg@m-zion.org.il
מזכירת אגף החינוך – אושרת פנחס 02-5348514 oshratpi@m-zion.org.il