רשימת קיצורי מקלדת

מערך רישוי עסקים

מנהל רישוי עסקים: ארז לאני
טלפון: 02-5348583 | פקס: 02-5348589
דואר אלקטרוני: erezl@m-zion.org.il

מהו רישיון לניהול עסק?

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.

מדוע צריך רישיון עסק - מהן מטרות הרישוי?

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי השר להגנת הסביבה.
קראו עוד

אילו עסקים חייבים ברישיון עסק?

העסקים החייבים ברישיון עסק הינם העסקים טעוני הרישוי שמחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות:
    קראו עוד