רשימת קיצורי מקלדת

אגרת להורים

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשפ"ה

הורים יקרים,
המועצה המקומית מבשרת ציון מקדמת בברכה את תחילת מועד הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ה.
 
תקופה זו מעוררת התרגשות רבה ואנו מאחלים לכם ולילדיכם הצלחה בדרכם החדשה. מערכת החינוך של הגיל הרך מהווה נדבך משמעותי וחשוב בתהליכי החינוך והצמיחה של הילדים. לפיכך, המועצה משקיעה משאבים רבים לטיפוח צוותי החינוך והסביבה החינוכית של הילדים.
השקעה בשנים ראשונות אלו משפיעה ומגבשת את אישיותם של הילדים על כן מחלקת מדור גנים מדייקת את המענים הניתנים בהם תוך התחשבות בצרכים הפיסיים, קוגניטיביים, רגשיים וההתפתחותיים של הילדים.
 
נמשיך לשאוף ולעודד חדשנות שתאפשר ביטוי ליצירתיות ועידוד הסקרנות של הילדים.
אני מאחלת לכולכם דרך צלחה ומקווה שחווית המעבר אל גני הילדים תהיה חיובית ומעצימה.
שלכם בברכה,
 
איה אביסרור,
מנהלת מחלקת חינוך לגיל הרך

קראו עוד

גילאי ומועדי הרישום

מועדי וגילאי רישום תשפ"ה
 
מועדי הרישום
הרישום לבתי הספר וגני הילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ה יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"ד (11 בינואר 2024) ויימשך עד ליום ראשון כ"א בשבט התשפ"ד (31 בינואר 2024).
 
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט מטה.
קראו עוד

דחיית הכניסה לכיתה א':

הורים המבקשים לדחות את כניסת ילדם לביה"ס (הישארות שנה נוספת בגן), עדיין מחויבים בביצוע רישום לבית הספר. יש לקיים תהליך מול מנהלת הגן והשירות הפסיכולוגי. ההחלטה הסופית על הישארות תתקבל עד ל- 31.5.2024 

 
קראו עוד

אצלנו נרשמים מהבית - תהליך הרישום

1. באמצעות אתר האינטרנט: www.m-zion.org.il בדף הבית של המועצה יש להיכנס לקישור, רישום לגני ילדים וכיתות א' תשפ"ד ולפעול על פי ההנחיות
 
2. רישום תושבים חדשים: הרישום לתושבים חדשים יתבצע שלב מקדים בו תידרשו למלא פרטים ולצרף מסמכים. אנא וודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב שלכם (אותם תידרשו לטעון למערכת הרישום המקוונת):
 
קראו עוד

רישום לגן מוכר שאינו רשמי:

• הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי עליו ליצור קשר עם המוסד החינוכי המבוקש ולבצע מולם את הרישום הכולל חתימה על נספח ד'.
• יש להיכנס לאתר המועצה ולבצע רישום מקוון.
 
קראו עוד

תהליך השיבוץ ובקשות חריגות לרישום לגני ילדים

 
הורים המבקשים להירשם לגן שאינו באזור הרישום :
 
• יש לבצע רישום לגנים באזור הרישום על פי המגמה והגנים המוצעים. ( יש לקחת בחשבון שבמידה והבקשה לא תאושר הגן המבוקש ברישום הראשוני יהווה בסיס לשיבוץ ).
 
• הגשת בקשה לשינוי הרישום לגן שאינו באזור הרישום אך ורק דרך הקישור כתוב / פניה לרשות שבאתר הרישום. לא יטופלו בקשות לשינוי רישום ללא רישום במערכת.
 
קראו עוד

רישום לצהרונים

הצהרונים יפעלו במבנה הגן על ידי החברה שתיבחר על ידי המועצה .
 
• פתיחת הצהרון מותנת במספר הנרשמים.
• פרטים יפורסמו באתר המועצה בחודש יולי.
 
קראו עוד

ביטול רישום/ אישור לתושבים העוזבים את הישוב

הורים המבקשים לבטל את הרישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים למלא את הטופס בקשה לביטול רישום לתושבים העוזבים את הישוב לטופס לחץ כאן
 
ביטול רישום מצ"ב ולשלוח אותו בצירוף 2 תעודות זהות מקוריות + הספחים בהם מעודכנים פרטי התלמיד לכתובת המייל :
עוזרת מנהלת – שרון דדון 02-5348551 sharond@m-zion.org.il
 
במקרה שזוג ההורים אינם מתגוררים באותה הכתובת יש למלא טופס נוסף כתב הצהרה והתחייבות לצרכי רישום/ ביטול רישום לגני ילדים ובתי ספר כתב ההצהרה והתחייבות לצרכי רישום לחץ כאן
קראו עוד

אישור לימודי חוץ

הורים המבקשים להירשם לגן שאינו ברשות יגישו בקשה לאישור לימודי חוץ על גבי הטופס המצורף בחתימת שני ההורים את הבקשה יש להעביר במייל לעוזרת מנהלת – שרון דדון 02-5348551 sharond@m-zion.org.il
 
הבקשה תיבדק בהתאם למדיניות המועצה.
קראו עוד