רשימת קיצורי מקלדת

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
צור קשר
שירותים חברתיים
עמוד בית חדש
Collapse מבשרת שלימבשרת שלי
תיאור הישוב והסביבה
רקע היסטורי
מפת הישוב
נתונים כלליים על הישוב
Collapse בחירות 2018בחירות 2018
בחירות 2018
ווטסאפ בשכונות
Collapse מועצת הישובמועצת הישוב
חברי המועצה
סדר יום ישיבות המליאה
Collapse ועדות המועצה ועדות המועצה
ועדת משק לשעת חירום
ועדת ספורט
ועדת חינוך
ועדת איכות הסביבה
ועדת רווחה, גימלאים ונגישות מבנים
ועדת מכרזים
ועדת צעירים וקהילה ותת ועדה לגישור ויישוב סכסוכים
וועדה לקידום מעמד הילד
וועדה לתכנון ובנייה
ועדת ביקורת
ועדת ערר - 1
ועדת ערר - 2
הוועדה למעמד האישה
ועדת בחינה לקבלת עובדים
ועדת בריאות
ועדת תרבות ונוער
ועדת תחבורה
ועדת כספים
ועדת שמות
ועדת עלייה וקליטה
ועדת תיירות
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ועדה למאבק בנגע בסמים
ועדת הנחות במיסים
ועדת ביטחון
Collapse דוחות ופרוטוקוליםדוחות ופרוטוקולים
מליאות המועצה
שידור חי של ישיבות המועצה
שידור חי של כנס דיור למשתכן 19.9
מצגת דיור למשתכן
דו"חות
תקציב המועצה
נגישות
Collapse חירוםחירום
מספרי חירום
קבלת מידע בחירום לטלפון הסלולארי
דרכי קשר ושעות קבלה
שכר מצווה
המועצה הדתית
הועדה המקומית לתכנון ובניה ''הראל''
דבר ראש המועצה
Collapse מכרזים, דרושים ורכשמכרזים, דרושים ורכש
דרושים
וועדת השלושה
מכרזים
הליכי רכש וקולות קוראים
Collapse חוקי עזר וצווי מיסיםחוקי עזר וצווי מיסים
חוק חופש המידע
צווי מיסים
אירועים של מחלקת נוער
Collapse מחלקות המועצהמחלקות המועצה
לשכת ראש המועצה
Collapse מחלקת הנדסהמחלקת הנדסה
תוכנית המתאר מבשרת ציון
קישור למאגר היועצים - תיק ספק
חניות נכים במבנה מגורים
עובדי המחלקה ותפקידם
מערכת מידע גיאוגרפית (GIS)
טפסים
תכנית מתאר מבשרת ציון 2040
תבחיני הקצאות
Collapse לשכת מנכל המועצהלשכת מנכל המועצה
תחומי אחריות מנכ"ל המועצה
רכש ואספקה
Collapse מחלקת נוער וצעיריםמחלקת נוער וצעירים
מרכז צעירים - "מבשרים 20+"
מחלקת משאבי אנוש
Collapse מחלקת הגביהמחלקת הגביה
טפסים להורדה
טפסים מקוונים
מחלקת הנהלת חשבונות
Collapse מחלקת תפעולמחלקת תפעול
תחומי העיסוק של המחלקה
פינוי גזם וגרוטאות
מחזור
מערך רישוי עסקים
Collapse שירותים חברתייםשירותים חברתיים
Collapse בנק הזמןבנק הזמן
אירוע פתיחה חגיגי
השבוע למניעה וטיפול באובדנות
הטיפול בקשיש
מחלקת הביטחון והחרום
Collapse מטה הבטיחות בדרכיםמטה הבטיחות בדרכים
שנת לימודים מוצלחת ובטוחה
נתוני תאונות דרכים ונפגעים 2014-2018
היערכות לתקופת החורף
פיקוח עירוני
תכנית עיר ללא אלימות
Collapse חינוךחינוך
Collapse הרשמה תשפ"אהרשמה תשפ"א
הרשמה תשפ"א - גני ילדים
הרשמה תשפ"א - כיתות א'
הסעות לבתיה"ס לשנה"ל תש"פ
מדור גני ילדים
מדור השרות הפסיכולוגי החינוכי
Collapse החינוך המיוחדהחינוך המיוחד
חינוך לגלאי עד שלוש
השמה במסגרת לחינוך המיוחד
רישום תלמידים למסגרת חינוך מיוחד ללא ההשמה.
שילוב במסגרת החינוך הרגיל
הסעות
Collapse בתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים
בית ספר "קהילתי סביבתי השלום"
בית הספר הממלכתי ''הדרור תל''י''
בית ספר ''מולדת מופ''ת''
''חמד''ת השקד''
בית ספר ''צלילי נעם''
חטיבת ביניים היובל
תיכון הראל
מלגות סטודנטים לשנת 2020
Collapse תרבות נוער וספורטתרבות נוער וספורט
מחלקת תרבות, נוער וספורט
מתנ"סים ומרכזים קהילתיים
הספריה הציבורית
מוסיקון
גזברות
Collapse מבקרת המועצהמבקרת המועצה
דוחות תלונות ציבור
דוחות ביקורת
רשות האוכלוסין וההגירה
טופס מבשרת
טפסי יצירת קשר