רשימת קיצורי מקלדת

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
צור קשר
שירותים חברתיים
עמוד בית חדש
Collapse מבשרת שלימבשרת שלי
תיאור הישוב והסביבה
הזמנת כרטיסים
רקע היסטורי
מפת הישוב
נתונים כלליים על הישוב
Collapse בחירות 2018בחירות 2018
בחירות 2018
Collapse מחלקותמחלקות
לשכת ראש המועצה
לשכת מנכל המועצה
רכש ואספקה
מחלקת הנוער
מחלקת משאבי אנוש
Collapse מחלקת הגביהמחלקת הגביה
טפסים להורדה
טפסים מקוונים
מחלקת הנהלת חשבונות
Collapse מחלקת תפעולמחלקת תפעול
מערך רישוי עסקים
Collapse שירותים חברתייםשירותים חברתיים
Collapse בנק הזמןבנק הזמן
אירוע פתיחה חגיגי
מחלקת הביטחון והחרום
Collapse מטה הבטיחות בדרכיםמטה הבטיחות בדרכים
שנת לימודים מוצלחת ובטוחה
נתוני תאונות דרכים ונפגעים 2014-2018
היערכות לתקופת החורף
פיקוח עירוני
תכנית עיר ללא אלימות
Collapse חינוךחינוך
מחלקת חינוך
Collapse הרשמה תש"פהרשמה תש"פ
הרשמה תש"פ - גני ילדים
הרשמה תש"פ - כיתות א'
מדור גני ילדים
רישום לקייטנות קיץ
צפייה בשיבוץ גני הילדים
מדור השרות הפסיכולוגי החינוכי
Collapse החינוך המיוחדהחינוך המיוחד
חינוך לגלאי עד שלוש
השמה במסגרת לחינוך המיוחד
רישום תלמידים למסגרת חינוך מיוחד ללא ההשמה.
שילוב במסגרת החינוך הרגיל
הסעות
Collapse בתי ספר יסודייםבתי ספר יסודיים
בית ספר "קהילתי סביבתי השלום"
בית הספר הממלכתי ''הדרור תל''י''
בית ספר ''מולדת מופ''ת''
''חמד''ת השקד''
בית ספר ''צלילי נעם''
חטיבת ביניים היובל
תיכון הראל
Collapse מפעלי קיץ בבתי הספר היסודיים 2019מפעלי קיץ בבתי הספר היסודיים 2019
אישור משרד החינוך לקיום קייטנה
Collapse הסעות לבתיה"ס לשנה"ל תשע"טהסעות לבתיה"ס לשנה"ל תשע"ט
טפסים ייעודיים להרשמה להסעות בתי"ס תשע"ט
Collapse תרבות נוער וספורטתרבות נוער וספורט
מחלקת תרבות, נוער וספורט
מתנ"סים ומרכזים קהילתיים
הספריה הציבורית
מוסיקון
Collapse הנדסההנדסה
מחלקת הנדסה
תוכנית המתאר מבשרת ציון
חניות נכים במבנה מגורים
טפסים
גזברות
Collapse מבקרת המועצהמבקרת המועצה
דוחות תלונות ציבור
דוחות ביקורת
כביש אחד
רשות האוכלוסין וההגירה
Collapse מועצת הישובמועצת הישוב
חברי המועצה
סדר יום ישיבות המליאה
ועדות המועצה
Collapse דוחות ופרוטוקוליםדוחות ופרוטוקולים
מליאות המועצה
שידור חי של ישיבות המועצה
שידור חי של כנס דיור למשתכן 19.9
מצגת דיור למשתכן
דו"חות
תקציב המועצה
נגישות
Collapse חירוםחירום
מספרי חירום
קבלת מידע בחירום לטלפון הסלולארי
דרכי קשר ושעות קבלה
שכר מצווה
המועצה הדתית
הועדה המקומית לתכנון ובניה ''הראל''
דבר ראש המועצה
Collapse מכרזים, דרושים ורכשמכרזים, דרושים ורכש
מכרזים
דרושים
הליכי רכש וקולות קוראים
וועדת השלושה
Collapse חוקי עזר וצווי מיסיםחוקי עזר וצווי מיסים
חוק חופש המידע
צווי מיסים
מרכז צעירים - "מבשרים 20+"