רשימת קיצורי מקלדת

ועדות המועצה

 ועדת הנהלה
 
  
 תפקיד    שם משפחה
 יו"ר  מר יורם שמעון
   מר חנן רפיעי
   גב' חדווה אלחנני
   רו"ח בועז כהן
   גב' יעל ארן
   מר גדעון מאיר
   מר אריה שמם
   עו"ד מוטי חזיזה
   מר רוני שטייניץ
   עו"ד אורי אורם
   מר אבי חיים
   מר דורון תשתית
   עו"ד נעמי ברזאני
 
 ועדת מל"ח (משק לשעת חירום)
 
 
 תפקיד
שם ומשפחה
 יו"ר  מר יורם שמעון
 מ"מ  מר אריה שמם
 
פירוט מלא של בעלי התפקידים נמצא במחלקת ביטחון. 
 
ועדת מכרזים 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  גב' יעל ארן
   עו"ד נעמי ברזאני
   גב' חדווה אלחנני
   עו"ד אורי אורם
   מר רונן אברהם
 
 
ועדת ביקורת 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  רו"ח יגאל ברזני
   מר רונן אברהם
 
מבקרת המועצה 
 
ועדת ביטחון 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
   מר אריה שמם
   מר גדעון מאיר
   מר דודו בן שמעון
   מר מאיר איילון
   מר ג'רמי סולטן
 
קב"ט המועצה
נציג שר הביטחון
נציג שר החינוך
נציג המשטרה
 
ועדת הנחות במיסים ומחיקת חובות
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  רו"ח בועז כהן
   מר רונן אברהם
 
 
מוזמנים:
גזבר המועצה
נציג המח' לשירותים חברתיים
יועץ משפטי למועצה
 
ועדת ערר
  
 תפקיד  שם ומשפחה
יו"ר
 עו"ד חגי סיטון
   עו"ד אורי אורם
   עו"ד נעמה כהן
 
 
ועדת רכש ובלאי
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 מזכיר המועצה  מר דוד שרביט
 גזבר המועצה  מר ניר גולן
נציג מדור רכש ואספקה
 
 
ועדת תמיכות 
 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר - מזכיר המועצה  מר דוד שרביט
 גזבר המועצה  מר ניר גולן
 יועץ משפטי למועצה  עו"ד עמיחי ויינברגר
 
ועדת רישוי עסקים
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  
 מ"מ  מר זאב סמואל
   עו"ד מוטי חזיזה
   עו"ד אורי אורם
   עו"ד שחר פדה
 
 מנהל רישוי עסקים במועצה
 
ועדת כספים 
 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  רו"ח בועז כהן
   גב' חדווה אלחנני
   מר אבי חיים
   מר אברהם קייזר
   מר יוסי אביב
   מר גבי אלחנני
   מר גיא ברוזה
   עו"ד שחר פדה
   מר שי צברי
   רו"ח אבי יהודיוף
   מר ליאור אגאי
   מר יאיר טל
   גיא ברוזה
 
גזבר המועצה
 
ועדה לאיכות הסביבה
     
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר חנן רפיעי
מ"מ
 מר משה חסון
   גב' יעל ארן
    מר רונן אברהם
   ד"ר שי בנימין
   גב' רעות לוינשטיין
   גב' יהודית שילה
   מר יוסי חבס
   גב' לידיה לייט
   מר ירדן הורן
   מר שי צברי
   גב' מירי ליסי
מהנדסת המועצה
 
מנהל מח' תפעול
 
ועדת חינוך
 
תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  בועז כהן
 מ"מ  דפנה קלניגר

 מר חנן רפיעי
נציגי ועדי הורים
 
ועדת תרבות נוער וספורט 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  רפי סמית
   נעמי ברזני
   עו"ד אורי אורם
   גב' שולה כרמל
   מר דובי כדורי
   מר עומרי ליפצין
 
ועדת תחבורה 
 
 
תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר אבי חיים
 
מ"מ
 מר מאיר איילון
   מר חנן רפיעי
   מר אליהו חסון
   מר יעקב רווה
   מר אבי פדר
   מר דובי כדורי
   מר גל נבו
   גב' אורלי בן יונה
   מר שלי להמן
   מר מאיר שמול
   מר אילן מנס
   מר צחי כהן שלמה
 
 
מוזמנים:
ראש המועצה
מזכיר המועצה
מהנדסת המועצה
מנהל מח' תפעול
נציג הועדה לבטיחות בדרכים
יועץ תנועה - מועצה
מהנדס תנועה - משרד התחבורה
מהנדס תנועה - משטרת ישראל
נציגי חברת אגד תעבורה
 
ועדה לבטיחות בדרכים
  
  
תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר חנן רפיעי
 מ"מ  מר אפרים לוי
   עו"ד אורי אורם
   מר אריה שמם
   מר אמנון פרי
   מר גל נבו
 
מוזמנים:
נציג מח' הנדסה
נציג מח' חינוך
נציג שר התחבורה
נציג השר לבטחון פנים
 
ועדת משנה לתכנון ובנייה
  
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  עו"ד אורי אורם
   עו"ד מוטי חזיזה
   מר יעקב לוי
   מר דניאל גבריאלי
 
מר מומי פרץ
   מר בן מועלם
 
 ועדת בריאות
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  גב' חדווה אלחנני
 מ"מ  מר גדעון מאיר
   עו"ד מוטי חזיזה
   גב' יעל כהן גרינבאום
   גב' קרן חסון
   ד"ר אלכס דובינר
   ד"ר מילכה דונחין
   ד"ר לינדה רוסלי
   פרופ' אלכס לוסוס
   ד"ר חנה לוטן
 
 


ועדת השקעות 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  רו"ח בועז כהן
  עו"ד מוטי חזיזה
   עו"ד אורי אורם
 
גזבר המועצה 
 
ועדת גמלאים 
 
 תפקיד שם ומשפחה
 יו"ר  מר חנן רפיעי
   רו"ח בועז כהן
   מר רוני שטייניץ
   גב' חדווה אלחנני
   עו"ד מוטי חזיזה
   גב' ליאת בן נחום
   גב' אהובה לסקוב
 
ועדה לקידום מעמד הילד 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר חנן רפיעי
 מ"מ  גב' נרדית מנחם
   גב' רעות לוינשטיין
 
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
נציג מנהלי בתי הספר
נציג ארגון המורים העל יסודי
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת התלמידים ברשות
יו"ר ועד הורים של בי"ס
מפקד תחנת המשטרה
נציג תנועות הנוער
נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדי
 
ועדת מנגנון
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר יורם שמעון
   מר חנן רפיעי
 
מזכיר המועצה
גזבר המועצה
יועץ משפטי למועצה / נציגו
מנהלת כוח אדם - רכזת הועדה
נציג ועד העובדים
 
ועדה לקידום מעמד האישה
 
 תפקיד  שם ומשפחה
   גב' יעל ארן
   גב' חדווה אלחנני
   עו"ד נעמי ברזאני
   מר חנן רפיעי
   גב' ליאת בן נחום
   גב' מלי שמואלי
   מר ג'רמי סולטן
   גב' יפעת רווה
   גב' רחל כהן
 
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
 
 ועדה למאבק בנגע הסמים
 
 תפקיד  שם ומשפחה
   מר ניב וועקנין
   מר רונן אברהם
   גב' שושי שביט
 
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
מנהל מח' חינוך ותרבות
מנהלת תיכון הראל
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
 
ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר רוני שטייניץ
   עו"ד אורי אורם
   מר שלום נתנאל
 נציג בני משפחה של נרצחי טרור  
 
 ועדת בחינה לקבלת עובדים
 
 תפקיד  שם ומשפחה
   עו"ד שחר פדה
 
ועדה להקצאת קרקעות ומבנים
 
 תפקיד  שם ומשפחה
מזכיר מועצה  מר דוד שרביט
גזבר המועצה
 מר ניר גולן
 יועץ משפטי למועצה  עו"ד עמיחי ויינברגר
 מהנדסת המועצה  אדר' ציפי טאוב
 מנהל נכסים במועצה  גב' אתי רחמים
 
ועדה למיגור אלימות
 
תפקיד  שם ומשפחה
יו"ר
 מר חנן רפיעי
   עו"ד מוטי חזיזה
   מר מאיר איילון
 
מזכיר המועצה
מנהל מח' חינוך
מנהל מח' ביטחון
מנהלת המח' לשירותים חברתיים
מנהל הפיקוח העירוני
מנהל תכנית עיר ללא אלימות
היועץ לענייני אזרחים ותיקים במועצה
נציג משטרת ישראל
נציג בית ספר
 
ועדה לקליטת עלייה
 תפקיד  שם ומשפחה
 יו"ר  מר רוני שטייניץ
   עו"ד אורי אורם
   מר ג'רמי סולטן
   עו"ד הדס נוימן
 
נציגת מח' חינוך - גב' רחל כהן
נציגת המח' לשירותים חברתיים - עובדת קהילתית
מנהל מרכז הקליטה - מר משה חסדאי
נציג גוף וולונטרי המטפל בקליטת עלייה במבשרת ציון
נציג התאגדויות עולים חדשים בתחום מבשרת ציון
 
 ועדה מקומית "הראל" לתכנון ובנייה
 
תפקיד  שם ומשפחה
 חבר  מר רוני שטייניץ
 חבר  רו"ח בועז כהן
 חבר  מר רונן אברהם
 נציג ציבור
 מר חביב לוי
 
ועדה מחוזית ירושלים לתכנון ובנייה 
 
 תפקיד  שם ומשפחה
 נציג המועצה  מר יורם שמעון