רשימת קיצורי מקלדת

חברי המועצה

המועצה הנבחרת מבשרת ציון
נבחרי ציבור, תפקידים ומחזיקי תיקים
 
מר יורם שמעון, ראש המועצה, סיעת הדרך האמיצה בראשות יורם שמעון.
 
מר רוני שטייניץ, מ"מ ראש המועצה, חבר מועצה, מחזיק תיק פיתוח תכנון ובנייה, סיעת שלכם בראשות רוני שטייניץ
 
מר אבי חיים, סגן ראש המועצה, חבר מועצה, מחזיק תיק תחבורה, מחזיק תיק רווחה, סיעת צעירי מבשרת.
 
רו"ח בועז כהן, סגן ראש המועצה, סיעת מבשרת ברמה אחרת.
 
מר חנן רפיעי, חבר מועצה, סיעת הדרך האמיצה בראשות יורם שמעון.
 
גב' חדוה אלחנני, חברת מועצה, מחזיקת תיק הבריאות סיעת הדרך האמיצה בראשות יורם שמעון.
 
גב' יעל ארן, חברת מועצה, מחזיקת תיק איכות הסביבה, סיעת מבשרת ברמה אחרת.
 
מר גדעון מאיר, חבר מועצה, מחזיק תיק שיפור פני העיר, סיעת מבשרת ברמה אחרת.
 
רו"ח יגאל ברזני, חבר מועצה, סיעה דתית חברתית.
 
מר רונן אברהם, חבר מועצה, סיעה דתית חברתית.
 
עו"ד אורי אורם, מחזיק תיק קהילה צעירים וסטודנטים, סיעת צעירי מבשרת.
 
מר חביב לוי, חבר מועצה, סיעת מבשרת מתעוררת.
 
עו"ד נעמי ברזני, חברת מועצה, סיעת מבשרת מתעוררת.
 
מר אריה שמם, חבר מועצה, סיעת מבשרת ציון בידיים טובות.
 
עו"ד מוטי חזיזה, חבר מועצה, סיעת מבשרת בתנופה בראשות עו"ד מוטי חזיזה.
 

שם ומשפחה

סיעה

טל בית

טל עבודה

נייד

פקסימיליה

כתובת מגורים

דואר אלקטרוני

מר יורם שמעון

חי

02-5799977

02-5348500

050-6235500

02-5348593

הפלמ"ח 184

yoramsh@m-zion.org.il

מר חנן רפיעי

חי

02-5340690

08-9306138

054-9992138

 

המשלט 5

Hanan.rafie@gmail.com

גב' חדווה אלחנני

חי

02-5343424

 

050-7874342

02-5343443

הדרור 40

hedvael@hadassah.org.il

רו"ח בועז כהן

רם

02-5334579

02-6520603

052-4531362

02-6520614

הזמיר 20/2

boazcpa@bezeqint.net

גב' יעל ארן

רם

  

052-8321469

  

yaelan@openu.ac.il

מר גדעון מאיר

רם

02-5336937

02-5303325

050-6203525

02-5303603

הבושם 12

gideon4mevaseret@gmail.com

מר אריה שמם

כן

02-5337380

 

054-5692111

 

הזמיר 23

arie@shamam.net

עו"ד מוטי חזיזה

פ

02-5700383

02-6259333

054-4850057

02-6259332

החצב 6

motihazi@walla.com

מר רוני שטייניץ

ץ

077-9160093

 

050-5917777

 

מבוא נעמה 4

ronysteinitz@gmail.com

עו"ד אורי אורם

צמ

      

מר אבי חיים

צמ

 

02-5085214

050-4067044

 

הורד 5

avih99@gmail.com

רו"ח יגאל ברזני

סד

02-5333141

02-6709501

050-5532435

02-6540132

האורן 55/2

hananyam@nioi.gov.il

מר רונן אברהם

סד

  

058-7677708

 

הבושם 9/3

ra2239442@gmail.com

מר חביב לוי

עת

02-5700088

02-5700088

052-6520652

 

מוצא הקטנה 52

havivle@zahav.net.il

עו"ד נעמי ברזני

עת

  

058-5177112

  

naomi.brz@gmail.com