רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת הנדסה

 מהנדסת המועצה  אדר' לאה סבן
 הנדסאית תכנון ואחראית נכסים  אתי רחמים
 הנדסאית רישוי ופיקוח פרויקטים  מיכל דרוויש
 מזכירת מחלקת הנדסה  מירי ראובני
 
 
שעות קבלת קהל:
 
קבלת קהל: א+ה 8:30-11:00 בתאום מראש .
מענה טלפוני : א+ג 11:00-14:00
 
מענה טלפוני ניתן בשעות הקבלה. טל': 02-5348509
 
פגישה עם מהנדסת המועצה בתיאום טלפוני מראש.
טל': 02-5348509 
 
המלצה לטופס 4 – דרישות המו"מ מבשרת ציון - לחץ כאן 
טופס השלמת תנאים להיתר - לחץ כאן 
 
מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי בתכנון ובפיתוח של מבשרת ציון, בפני המחלקה אתגרים תכנוניים ופרויקטים רבים בעלי השפעה רבתי על אופי היישוב בעתיד ועל איכות ורווחת חיי התושבים.
 
מטרות מחלקת ההנדסה:
1. קידום הליכים תכנוניים להשגת מטרות הנהלת היישוב במסגרת תכניות מתאר ארציות ותכניות תכנון עיר.
2. קידום פרויקטים ציבוריים, מבני ציבור.
3. פיתוח תשתיות קיימות.
4. מתן שירות מקצועי ויעיל לתושבים וגורמי חוץ, בכל תחומי אחריות המחלקה.
 

עובדי המחלקה ותפקידם:

מהנדס המועצה – אדר' לאה סבן.
משמש סמכות מקצועית הנדסית בתחום הפיסי והאורבאני.
• אחריות על תכנון לטווח ארוך, טיפול וקידום תכנון אורבאני באמצעות הכנת תכניות בניין ערים המוגשות ע"י המועצה לפיתוח היישוב.
• אחריות לבדיקה ומתן חוות דעת לוועדות התכנון, על תכניות בניין ערים המוגשות ע"י יזמים אחרים.
• הכנת חומר לדיונים במועצה ובוועדות התכנון השונות: מועצה ארצית, ועדה מחוזית, ועדה מקומית ועוד.
• ייצוג בפני גורמי חוץ בנושאי תכנון ערים, כגון: משרד הבינוי והשיכון, מע"צ, משרד התחבורה וכו'.
• מתן מידע לציבור בנושא תכנון ופיתוח.
• השתתפות פעילה בוועדה לתכנון ולבנייה הראל.
• טיפול בנושאים של רישוי בנייה, פיקוח על חריגות בנייה בשטחי ציבור וכיו"ב, תוך קיום קשרים שוטפים ומתמידים עם ועדות התכנון ועם המחלקה המשפטית.
• הופעה בבתי משפט בנושאים תכנוניים והנדסיים.
• תכנון ופיקוח על הקמת מבנים ציבוריים.
• אחריות לביצוע תפקידים המוטלים על מהנדס המועצה מכוח חוק התכנון והבנייה, כגון: מבנים מסוכנים וכיו"ב.
• ייצוג הרשות המקומית במוסדות ציבור ייעודיים בנושאי בנייה ופיתוח, כגון: רשות ניקוז אזורית, מערכת כבישים אזורית וכיו"ב.
• ניהול מו"מ עם מוסדות ציבוריים ועם יזמים בנושאי בנייה ופיתוח.
• הוצאת מכרזים לבנייה, שיפוצים, כבישים, תשתית וכו'.
• פיקוח על עבודות קבלניות המבוצעות מטעם הרשות ואישור חשבונות לתשלום.
• תכנון מערכת תנועה, ריכוז ועדת התחבורה של המועצה ואחריות לביצוע החלטותיה.
• תכנון כבישים, תשתיות ושטחי ציבור ופיתוחם.
• אחריות על מיפוי ומדידות בתחום הרשות.
• קיום קשרים ותיאום עבודות עם גורמי חוץ, כגון: הגיחון, חברת החשמל, בזק וכיו"ב.
• טיפול בשיקום פיזי, בשיתוף הגורמים המקומיים והממלכתיים האחראים לנושא.
• טיפול במקלטים ציבוריים, בשיתוף הג"א ומשרד הפנים.
• קבלת שכונות ואתרים חדשים שנבנו ע"י יזמים ציבוריים או פרטיים.
• טיפול בהפקעות של שטחים לצרכי ציבור.
• כפיפות המהנדסת הינה לראש המועצה.
 
הנדסאית תכנון ואחראית נכסים - הגב' אתי רחמים.
• טיפול בתכניות בניין עיר - מתן חוות דעת לועדות המקומית והמחוזית.
• ניהול תכנון פרויקטים ציבוריים, ליווי צוותי התכנון לרבות ניהול תקציבי.
• קידום תכנון מול מינהל מקרקעי ישראל, ועדות ומוסדות התכנון וחברות מפתחות.
• טיפול בפלישות לשטחי ציבור.
• טיפול בהפקעות שטחי מועצה.
• אחריות על נכסי המועצה, איסוף חוזי חכירה, חוזים עם עמותות וטיפול בחוזי שכירות והשכרה.
• עריכת דרישות תקציב למשרדי ממשלה (תחבורה, פנים, שיכון) בהתאם למיפוי תכנית עבודה של מחלקות המועצה השונות.
• מתן תשובות לפניות תושבים.
• מזכירת ועדת שמות וועדת הקצאות.
 
הנדסאית רישוי ופיקוח פרויקטים – הגב' מיכל דרוויש.
• ליווי תכנון ורישוי החל משלב התכנון ועד שלבי אישור וביצוע, בחינת בקשות להיתרי בניה, המלצות לטופס אכלוס (ט'4).
• תיאום עבודות ואישורן מול גורמים חוץ מועצתיים כגון: חברת החשמל, בזק, כבלים וכו'.
• ביצוע ניהול ומעקב תקציבי של פרויקטים.
• ליווי ותכנון פרויקטים הנדסיים, שיפוץ מוסדות חינוך, פיתוח תשתיות, פיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות לרבות בדיקת חשבונות ואישורם.
• מתן מענה לפניות תושבים.
• מזכירת ועדת תחבורה – ריכוז בקשות תושבים לסימון חניות נכים, טיפול בשינויים בהסדרי תנועה.
 
מזכירת מחלקת הנדסה - הגב' מירי ראובני.
ניהול שוטף של כל ענייני המשרד, כולל תיאום ומעקב אחר ביצוע החלטות, הכנת מצגות ומתן מענה לתושבים.
 
 
היתרי בניה:
• בקשות להיתרי בניה ניתנות ע"י הועדה המקומית המרחבית לתכנון ובניה "הראל".
• לקבלת מידע תכנוני בנושאי בקשות להיתרי בניה – ניתן לפנות לועדת "הראל".
 
דרכי התקשרות עם ועדת "הראל" – טל': 02-5333125/6 , פקס: 02-5333124 , רח' החוצבים 2 מבשרת ציון.