רשימת קיצורי מקלדת

מחלקת חינוך

מינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט


יו"ר מינהל חינוך, תרבות נוער וספורט: יואב שור
 

מחלקת חינוך:

מחלקת חינוך מהווה חלק ממינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט. המחלקה מופקדת על נושא החינוך הפורמאלי ומספקת שירותי חינוך לגני הילדים, בתי הספר ולמערכות התומכות של מוסדות החינוך ביישוב.

יחידות המחלקה:

מנהל מחלקת חינוך – יואב שור 02-5348515/4 פקס: 02-5348568
עוזרת מנהל - אתי אברהם  
סגנית מנהל מחלקת חינוך וקב"סית לבנת חלפון 02-5348549 פקס: 02-5348568
מנהלת מדור גני ילדים– רחל קויתי 02-5348552 פקס: 02-5348568
מנהלת מדור שרות פסיכולוגי-חינוכי– רונית גראפי 02-9664450 פקס: 02-5702155
מנהל מדור אחזקת מוסדות חינוך – ארז לאני 02-5348559 פקס: 02-5348568
קב"סית בתי ספר יסודיים – ציפי וייס 02-5348550 פקס: 02-5348568
רכזת ועדות השמה וחינוך מיוחד - חגית גבאי 02-9664445 פקס: 02-5702155