רשימת קיצורי מקלדת

חינוך

אגף חינוך, תרבות נוער וספורט

מחלקות החינוך מהוות חלק מאגף החינוך, תרבות, נוער וספורט. אגף החינוך מופקד על נושא החינוך הפורמאלי ובלתי פורמלי ומספק שירותי חינוך לגני הילדים, בתי הספר למסגרות הבלתי פורמליות ולכלל המערכות התומכות במוסדות החינוך ביישוב.
 
מנהלת אגף חינוך נעמי חזן - טלפון: 02-5348515/4 פקס: 02-5348515/4 | . neomih@m-zion.org.il
 
מזכירת מנהלת האגף – אושרת פנחס טלפון: 02-5348515/4 פקס: 02-5348515/4 | דוא"ל oshratpi@m-zion.org.il
 
מנהלת מדור גני-ילדים – רחל קיוויתי טלפון: 02-5348552 פקס: 02-5348568 | דוא"ל: rachelk@m-zion.org.il
 
מזכירת מדור גני-ילדים – איילה דוד טלפון: 02-5348551 פקס: 02-5348540 דוא"ל | ayalad@m-zion.org.il
 
רווחה חינוכית – יפה פנחסי טלפון: 02-5700498 פקס: 02-5345564 | דוא"ל: yafap@m-zion.org.il
 
קב"סית בתי ספר יסודיים – ציפי וייס טלפון: 02-5348550 פקס: 02-5348568 | tzipiw@m-zion.org.il
 
קב"סית בתי ספר על יסודי – לבנת חלפון טלפון: 02-5348549 פקס: 02-5348568 | דוא"ל: livnath@m-zion.org.il
 
מנהל יישובי לביטחון קהילתי – ברק מזרחי טלפון: 02-5348514 | דוא"ל : 
barakmz@m-zion.org.il
 
רכזת הסעות – נטלי זאדה טלפון: 054-4479295 |דוא"ל: hasaot@m-zion.org.il
 
מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי – רונית גראפי טלפון: 02-9664450 פקס: 02-5702155 | דוא"ל: ronitg@m-zion.org.il
 
רכזת ועדות השמה וחינוך מיוחד – חגית גבאי טלפון: 02-9664445 פקס: 02-5702155 | דוא"ל: hagitg@m-zion.org.il
 
רכזת כספים – ימית מזרחי טלפון: 02-5348524 פקס: 02-5348568 | : דוא"ל yamitm@m-zion.org.il
 
ספריה – זיוה קהלני - טלפון: 02-5349788/9 פקס: 02-5332648
 
מנהלת יישובית צהרוני "ניצנים", בבה"ס ועוזרי חינוך - דנה בריק- נייד: 058-4021315 | דוא"ל : nitzanim.dana@gmail.com
 
רכז תרבות יישובי: חנן כהן - נייד : 054-4402730 | דוא"ל Hananc@m-zion.org.il
 
מנהל מוזיקון:  יזהר קרשון טלפון 052-4738592 | yizharkarshon@gmail.com