רשימת קיצורי מקלדת

חינוך

מינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט

 
יו"ר חינוך, תרבות נוער וספורט: יהורם לוי
 

מחלקת חינוך:

מחלקת חינוך מהווה חלק ממינהל חינוך, תרבות, נוער וספורט. המחלקה מופקדת על נושא החינוך הפורמאלי ומספקת שירותי חינוך לגני הילדים, בתי הספר ולמערכות התומכות של מוסדות החינוך ביישוב.

יחידות המחלקה:

מנהל מחלקת החינוך – יהורם לוי דוא"ל: yoraml@m-zion.org.il

מנהל אגף חינוך יהורם הלוי - מנהל אגף טלפון: 02-5348515/4 פקס: 02-5348515/4 
 
עוזרת מנהל – אתי אברהם טלפון: 02-5348515/4 פקס: 02-5348515/4 דוא"ל: etiavraam@m-zion.org.il
 
מנהלת מדור גני-ילדים – רחל קיוויתי טלפון: 02-5348552 פקס: 02-5348568 דוא"ל: rachelk@m-zion.org.il
 
מזכירת מדור גני-ילדים – איילה דוד טלפון: 02-5348551 פקס: 02-5348540 דוא"ל: ayalad@m-zion.org.il


מנהלת מדור חינוך מיוחד – אורלי סיסו כהן טלפון: 02-5348513 פקס: 02-5348568 דוא"ל: orlysc@m-zion.org.il

מזכירת מדור חינוך מיוחד – מירית בצלאל טלפון: 02-5700498 פקס: 02-5348568 דוא"ל: mirit@m-zion.org.il

רווחה חינוכית וגיל הרך – יפה פנחסי טלפון: 02-5700498 פקס: 02-5345564 דוא"ל: yafap@m-zion.org.il

רכזת סל תרבות ועוזרת אישית למחלקת גיל הרך וחינוך מיוחד – מירית בצלאל טלפון: 02-5348512 פקס: 02-5345564 דוא"ל: mirit@m-zion.org.il

קב"סית בתי ספר יסודיים – ציפי וייס טלפון: 02-5348550 פקס: 02-5348568 דוא"ל: tzipiw@m-zion.org.il

קב"סית בתי ספר על יסודי – לבנת חלפון טלפון: 02-5348549 פקס: 02-5348568 דוא"ל: livnath@m-zion.org.il

מנהל יישובי לביטחון קהילתי – ברק מזרחי טלפון: 02-5348514 דוא"ל: barakmz@m-zion.org.il

רכזת הסעות – נטלי זאדה טלפון: 054-4479295 דוא"ל: hasaot@m-zion.org.il
 

מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי – רונית גראפי טלפון: 02-9664450 פקס: 02-5702155 דוא"ל: ronitg@m-zion.org.il

רכזת ועדות השמה וחינוך מיוחד – חגית גבאי טלפון: 02-9664445 פקס: 02-5702155 דוא"ל: hagitg@m-zion.org.il

רכזת כספים – ימית מזרחי טלפון: 02-5348524 פקס: 02-5348568 דוא"ל: yamitm@m-zion.org.il

 ספריה אורלי טלפון: 02-5349788/9 פקס: 02-5332648

מנהלת יישובית צהרוני "ניצנים"- בבתי הספר- דנה בריק- נייד: 058-4021315 דוא"ל:
nitzanim.dana@gmail.com
 
מרכזת יישובית עוזרי חינוך- דנה בריק- נייד: 058-4021315 דוא"ל: nitzanim.dana@gmail.com