רשימת קיצורי מקלדת

הסעות לבתיה"ס לשנה"ל תשע"ט

שלום רב,
אנו בפתחה של שנת הלימודים תשע"ט וכמידי שנה המועצה המקומית תפעיל מערך הסעות תלמידים לבתי הספר ובחזרה על מנת להקל עליכם ועל ילדיכם. 
 

התלמידים הזכאים להסעה בהתאם להוראות משרד החינוך:

 

קבוצה

קוד לקות/כיתה

מרחק ממוסד הלימודים

חינוך מיוחד

53,54,56,57,59,60,61,

כל מרחק

51,52,55,58,62,63,65,66,67,68,98

מעל 2 ק"מ

חינוך רגיל

עד כיתה ד'

מעל 2 ק"מ

כיתה ה' + ו' + ממ"ד ז-ח

מעל 3 ק"מ

 
*הורים הסבורים כי ילדיהם עומדים בקריטריונים הנ"ל ולנסיעה ללא תשלום, ייפנו לרכז ההסעות במחלקה לחינוך לצורך בדיקת נתוניהם במערכת "הסעות נט" של משרד החינוך. למען הסר ספק, מדובר במרחקי הליכה בדרך עבירה להולכי רגל.
 

המועצה תפעיל מערך הסעות למוסדות בישוב גם עבור תלמידים שאינם זכאים להסעה בכפוף לתנאים הבאים:

1. קיימת קבוצה של לפחות 12 תלמידים בהסעה.
2. בוצע תשלום של 750 ₪ לילד לשנה לכל כיוון נסיעה.
 

לצורך רישום להסעות יש להעביר לרכז ההסעות במשרדי המועצה את המסמכים הבאים:

2. צילום ת.ז + ספח של שני ההורים (יש לעדכן כתובת מגורים לפני ביצוע הרישום).
3. תמונת פספורט של התלמיד. ילדי חינוך מיוחד הזכאים להסעה לא נדרשים לצרף תמונה.
4. אישור תשלום ממחלקת הגביה (עבור תלמידים שאינם זכאים).
 

הרישום להסעות במשרדי המועצה יתבצע בתאריכים הבאים:

 

תאריך

שעה

12/08-16/08 ו- 21/8

08:15-13:00

14/08 ו - 21/08

16:00-17:30

 
הורים תלמידים השייכים לחינוך המיוחד לא נדרשים להגיע למשרדי המועצה, ניתן להירשם באמצעות המייל.
 

דגשים נוספים:

1. הרישום הינו על בסיס שנתי – לא ניתן להירשם לתקופה חלקית.
2. במקרה של החלטת הורים על הפסקת השימוש בשירות ההסעה – לא יוחזר תשלום.
3. הפעלת קו ההסעה ובחירת סוג הרכב לביצועה מותנים במספר הנרשמים להסעה. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לקיים קו הסעות אם מספר הנרשמים אליו יהיה נמוך.
4. לא יהיו מלווים בהסעות החינוך הרגיל.
5. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מתלמיד/ה את האפשרות להשתמש בהסעה במקרה של התנהגות לא ראויה ו/או מסוכנת.
6. מימוש ההסעה יתאפשר רק בהצגת כרטיס תלמיד בר תוקף לשנת תשע"ט מטעם המועצה.
7. הורים הסבורים שהם זכאים להנחה יוכלו להגיש טפסים לוועדת הנחות עד לתאריך 14.10.18. ככל שתתברר זכאותם להנחה, המועצה תזכה את ההורים בהתאם. הגשת בקשת הנחה אינה פוטרת מתשלום מלא במעמד הרישום להסעה. טפסים לוועדת הנחות ניתן להוריד בכתובת:
www.m-zion.org.il
8. למען הסר ספק נדגיש כי תלמיד שלא יירשם להסעות במועדים הרשומים לעיל לא יורשה לעלות להסעות שיחלו בחודש ספטמבר 2018
 

לפניות ושליחת מסמכים:

טלפון: 02-5348515/6, 050-6007357
 

להורדת טופס הרישום

 
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה ומברכים אתכם בשנת לימודים מוצלחת ונסיעה בטוחה.
בברכה,
 
צוות ההסעות במחלקה לחינוך